blog-logo

Paul Enache iese la rampă în cazul FC Brașov SA

Paul EnacheConsilierul judțean Paul Enache, care este și reprezentant al FC Brașov SA, a anunțat că, azi-dimineata, a fost inregistrata la registratura Consiliului Județean Brașov o informarea cu privire la situatiile identificate in timpul analizarii creantelor in baza carora a fost cerut falimentul SC FC Brasov SA.

In aceste documente se prezinta probe si analize din care reiese ca la principala creanta de la masa credala, care depaseste 70% din drepturile de vot, sunt identificate neconformitati care pot fi de natura, inclusiv, penala, in care sunt implicate si documente emise de catre autoritatile locale.

Este vorba despre actele referitoare la construirea Bazei sportive ICIM, nefinalizată, constructiile fiind edificate pe terenul proprietate publica al Municipiului Brasov, fara autorizatie.

Conform documentelor prezentate pentru creanţa de 36.007.878,88 lei (inclusiv TVA) , se constată că reprezentanţii autorităţii publice locale din Primăria Braşov au avut cunoştintă în permanenţă de ceea ce se petrece pe terenul, proprietate publică, pe care s-a construit clădirea neterminată intitulată Baza Sportivă ICIM.

Asfel se constată că ICIM S.A. a început o construcţie (cu autorizare incertă) pe terenul pe care îl avea în administrare în anul 2007.

CITEZ DIN ADRESA Administratorului judiciar TOP EXPER SPRL:  „Prin anularea dreptului de administrare de către Consiliul local al Municipiului Braşov în baza HCL 179 03.2009, coroborata cu emiterea Autorizatiei de Construire nr. 549/09.07.2009, pe acelasi teren si pentru acelasi obiectiv, dar ca beneficiar… Municipiul BRASOV,  s-au creat premisele intrării sub incidenţa prevederilor din Codul Civil coroborate cu prevedrile din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii /republicata.

Alte articole:   Despre noi, femeile, în pandemie

Aceasta situatie obliga la urmatoarea interpretare :

  • 1  – S.C. ICIM S.A. a construit fără autorizaţie pe terenul proprietate publică;
  • 2 – pentru construcţiile edificate, pe terenul proprietate publica de catre SC ICIM SA, Autoritatile Publice Locale aveau dreptul si puteau sa declanseze, odata cu inregistrarea in Cartea Funciara a HCL 179/2009,  procedurile prevazute in Legea nr. 50/1991  – Art. 33:

„ al. (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.

 (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale ori judeţene, după caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale, în condiţiile legii.” Coroborat si cu prevederile Art. 494 Cod Civil, primul paragraf.

  • 3- prin emiterea Autorizatiei de Construire nr. 549/09.07.2009, titular Municipiul BRASOV, pe acelasi teren si pentru acelasi obiectiv, se acrediteaza prezumtia ca aceste constructii edificate pe terenul ICIM reprezintă interes pentru reprezentanţii administraţiei publice locale. Aceasta prezumtie este intarita si de faptul ca până la aceasta dată nu au declanşat acţiuni şi nu au întocmit documentaţie pentru demolarea construcţiilor asa cum se prevede in Art. 494 Cod Civil, primul paragraf coroborat cu Art. 33 din Legea nr. 50/1991.
  • 4- în situaţia creată, urmare a emiterii autorizaţiei de construcţie pentru Municipiul Braşov ca proprietar pentru investiţia începută deja şi realizată parţial,  se intră sub incidenţa celei de-a doua părţi a art. 494 din Codul Civil, coroborat cu Art. 581 Cod Civil (Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună-credinţă

În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia este de bună-credinţă, proprietarul imobilului are dreptul:

  1. a) să ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, plătind, la alegerea sa, autorului lucrării fie valoarea materialelor şi a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării;)

„Pe cale de consecinta, incepand cu data de 09.07.2009, reprezentantii Administratiei Locale a Municipiului Brasov ar fi trebuit sa declanseze procedurile de intrare in posesiea activelor aflate in diverse stadii de construire, la valoarea materialelor de constructie si a manoperei, dar pana in prezent nu a fost intreprinsa nicio actiune in acest sens. Avand in vedere ca activele reprezentand «Complexul Sportiv ICIM» EXISTĂ, aflandu-se in diverse stadii de finalizare,  avand valoare certa atat materiala, cat si sociala de natura interesului public, consider ca se impune si o abordare constructiva, pentru normalizarea starii activelor, prevenirea degradarii acestora, dar si a prevenirii prejudicierii Bugetului local sau a patrimoniului public”, susține consilierul județean.

Drept pentru care ma adresez tuturor cetatenilor de buna credinta si tuturor structurilor politice din Brasov, ca sa facem front comun pentru clarificarea si blocarea actiunilor de distrugere a vietii sociale, cultural-sportive si economice de catre persoane care se confunda cu institutiile statului , pornind de la finalizarea pozitiva, transparenta a situatiei acestui bun de utilitate si interes public.

„Consider ca acest obiectiv NU TREBUIE DEMOLAT ci trebuie sa fie finalizat in interes public, cu participarea, tuturor factorilor inclusiv privati,  la un larg parteneriat  incluzand aici si Consiliul Judetean, in vederea finalizarii acestui obiectiv care poate fi interpretat si ca obiectiv public de interes judetean, avand in vedere si posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile prin programele 2014 -2020. Copiii si tinerii nostri trebuie sa aiba ocazia sa faca sport nu sa fie doar consumatorii bodegilor si speluncilor cu net-free”, a concluzionat Paul Enache.

Distribuie dacă îți place!
  1. Cu alte cuvinte, pt. interesul tinerilor si sportului din BV, autoritatile locale trebuie sa accepte intabularea a tot ceea ce a construit penalul de Nicolae la Icim (preturi de preturi, expertize umflate, cunoaștem metodele…), ba mai mult, sa mai arunce și bani publici pt finalizarea unui obiectiv-parodie, ce ne aduce aminte de vremuri demult apuse! Alo, suntem în 2016! Parcare unde la Icim? Sau, culmea escrocherie!!!!, sa se extindă obiectivul peste gard, spre Carpatilor, în curtea penalului Nicolae. Un penal vechi, alți penali tot vechi (păcat, unii mai puțin dovediți, deocamdata!!!!).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate