blog-logo

S-a deblocat eliberarea titlurilor de proprietate la Braşov

S-a deblocat eliberarea titlurilor de proprietate la Braşov

1 ianuarie 2017 este data limită până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate.

În acest context, prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă, a solicitat Unităţilor Administrativ Teritoariale ca documentaţiile tehnice, care îndeplinesc condiţiile de legalitate, impuse de legile fondului funciar, să fie transmise în regim de urgenţă la O.C.P.I Braşov (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) în vederea redactării titlurilor de proprietate, problema eliberării fiind deblocată de numirea unui subprefect în judeţul Braşov, respectiv a Dianei Borş.

Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comsiei Judeţene de Fond Funciar, a solicitat  comisiilor locale să acorde atenţie şi punerii în executare  a sentinţelor definitive şi irevocabile,  prin care atât comisia locală, cât şi cea judeţeană sunt obligate în solidar la reconstituirea/validarea/eliberarea titlurilor de proprietate.

În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii O.C.P.I Braşov( Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) se vor depune toate diligenţele, astfel încât săptămâna viitoare să fie eliberate aproximativ 900 de titluri de proprietate”, a declarat prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă.

În decursul anului 2016, în ciuda faptului că nu a fost numit un subprefect, Comisia Judeţeană a continuat activitatea având întâlniri săptămânale, prilej cu care au fost adoptate un număr de 357 de hotărîri, având ca obiect punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti, atribuirea de terenuri aferente construcţiei în proprietatea deţinătorilor de drept a acestora, dar şi rectificări de titluri de proprietate.

Eliberearea titlurilor de proprietate constituie o prioritate pentru echipa de conducere de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov.

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   Educație Juridică Brașov - CCR a decis cum se stabileste alcoolemia la un şofer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate