blog-logo

Primarul George Scripcaru a stabilit atribuţiile pentru cei doi viceprimari

VICEPRIMARI BRASOVPrimarul Municipiul Braşov, George Scripcaru, a stabilit care sunt atribuţiile delegate celor doi viceprimari.

Astfel, viceprimarul Mihai Costel va avea următoarele atribuţii:

 1. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, respectiv, în domeniul educaţiei şi serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, sănătăţii, culturii, tineretului, sportului,  activităţi de administraţie social-comunitară, în domeniul locuinţelor sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, precum şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 2. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 şi art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 numai cu privire la energia termică şi transportul public;
 3. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;
 4. îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
 5. verifică şi semnează certificatele de producător emise de Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul D.J.A.P.L. ;
 6. coordonează, îndrumă şi verifică modalităţile de aplicare a criteriilor şi stabilirea priorităţilor în vederea întocmirii listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială ;
 7. reprezintă interesele Municipiului Braşov în asocierea cu S.C. R.I.A.L. S.R.L Braşov privind gestionarea locurilor de veci din Cimitirul Central şi semnează pentru Municipiul Braşov actele emise în acest sens ;
 8. verifică şi semnează dispoziţiile de primar în domeniul instituirii curatelei şi tutelei.
Alte articole:   Polițele RCA se vând în rate, după ce prețurile au crescut masiv

Viceprimarul Mihai Costel va coordona şi va răspunde de activitatea Direcţiei Fiscale, Direcţiei de Servicii Sociale, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Centrului pentru Persoane fără Adăpost, Serviciului Public de Administrare Creşe, R.A.T. Brasov, Societatea Tetkron S.R.L. , Teatrul Sică Alexandrescu, Filarmonica Braşov, Opera Braşov, Teatrul de Copii Arlechino, precum şi activitatea Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, Compartimentului Instituţii Cultura şi Compartimentului Monitorizare Regii Autonome şi Societăţi Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va asigura implementarea proiectelor cu finanţare europeană/guvernamentală din domeniile de activitate ale instituţiilor/serviciilor publice coordonate.

Viceprimar Barabas Laszlo va avea următoarele atribuţii:

 1. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 10, 11, 13, respectiv, podurile şi drumurile publice, dezvoltarea urbană, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 2. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului    efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. ” pct. 10, 11, 13;
 3. îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
Alte articole:   Licitație pentru zeci de mii de europubele la Hărman, Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Sânpetru şi Măieruş

Viceprimarul Barabas Laszlo va coordona şi va răspunde de activitatea Direcţiei Arhitect Şef – Serviciului Autorizare Construcţii şi Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane,  Direcţiei Tehnice – Serviciului de Investiţii şi Compartimentului Implementare şi Derulare Proiecte, Direcţiei Economice, Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân, Grădinii Zoologice, va asigura implementarea proiectelor cu finanţare europeană/guvernamentală din domeniile de activitate ale instituţiilor/serviciilor publice coordonate.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.