Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov din 21.12.2015

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov din 21.12.2015

DISPOZIŢIA NR.1113 din data de 16.12.2015, privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de Prefectura-Brasov ora 1000, sala 120

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 94 alin. (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, DISPUNE:

Art.unic. – Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 21.12.2015, ora 1000, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18.11.2015.
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, şi corespunzător al Camerei Agricole Judeţene Braşov şi al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia –Viscri-Buneşti, km 0+000-15+065”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu-Satu Nou – Dumbrăviţa-Vlădeni, km 2+755 – 14+425”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil pentru executarea de lucrări în zona drumurilor publice, a Autorizaţiei de Amplasare şi Acces la drumurile judeţene şi al Contractului de utilizare zonă drum.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă” pentru anul 2015.
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Hăghig (Judeţul Covasna) în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C. TRANSBUS S.A. Braşov .
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L. Făgăraş.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care acestea interacţionează.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, funcţie specifică din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice – Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţei acestor comisii.
 14. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov a concursurilor în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef secţie şi şef laborator.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Agenţiei pentru Dezvolare Regională Centru.
 19. Proiect de hotărâre privind validarea noilor membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov.
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu dr. Vlad Valeria pentru cabinetul medical nr.1B situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în municipiul Braşov, str. Gospodarilor nr. 9.
 21. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcţia Spitalului Clinic de Copii Braşov şi a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piaţă a terenurilor şi a releveelor care vor sta la baza legalizării construcţiei.
 22. Demararea procedurilor legale în vederea aprobării Planului Multianual de Reabilitare a Drumurilor Judeţene din Judeţul Braşov.
 23. Interpelări, informări şi diverse.
Alte articole:   Turist rănit, recuperat de salvamontişti din Masivul Piatra Craiului (Foto)

 

                   p.PREŞEDINTE

                  Vicepreşedinte                                                      Vizat pentru legalitate,

                Coman Claudiu                                                                 SECRETAR

                                                                                                     Maria Dumbrăveanu

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.