blog-logo

Consiliul Județean Brașov scoate la licitație Complexul Agrement Tâmpa

Consiliul Județean Brașov scoate la licitație Complexul Agrement Tâmpa

centrul agrement tampaAnunț privind licitația publică organizată în vederea închirierii imobilului situat în Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 – Complex Agrement Tâmpa

Consiliul Județean Brașov, cu sediul administrativ în B-dul Eroilor nr. 5, Municipiul Brașov, Județul Brașov, cod de identificare fiscală 4384150, telefon: 0268-410.777, fax: 0268-475.576, e-mail: office@judbrasov.ro, persoană de contact: Crăciun Claudia, organizează în data de 23.01.2016 ora 12°°, la sediul Consiliului Județean Brașov, licitația publică pentru închirierea imobilului situat în Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 – Complex Agrement Tâmpa.

  1. Informații privind imobilul

Imobilul este reprezentat de baza sportivă și de agrement Tâmpa, compusă din următoarele bunuri imobile:

* Corp A, corp administrativ cu regim de înălțime P+2E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A1.1, sub număr cadastral C1, nr. Top 6696,6697.

* Corp B, bazin de înot și anexe cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A1.2, sub număr cadastral C2, nr. Top 6696,6697.

Alte articole:   Viceprimarul Sebastian Rusu, despre haosul din Primărie

* Corp C, sală de gimnastică, sală de jocuri, cu regim de înălțime P+1E, aflat în domeniul privat al Județului Brașov, înscris în Cartea Funciară nr. 101416 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 30063), a localității Brașov, identificat la A1.3, sub număr cadastral C3, nr. Top 6696,6697.

Imobilul construcție este scos la licitaţie în vederea închirierii pentru desfăşurarea activităţilor sportive și de agrement.

  1. Informații privind documentația de licitație

Licitația publică se va desfășura în conformitate cu documentația aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 365/28.10.2015. Persoanele interesate să participe la procedura de licitație deschisă pot obține un exemplar al documentației de licitație de la registratura generală a Consiliului Județean Brașov, din B-dul Eroilor nr. 5, Municipiul Brașov, Județul Brașov, camera 10. Contravaloarea documentației de licitație este de 100 lei și se va achita în numerar la momentul ridicării acesteia.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație, printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov, care se va depune la registratura generală a Consiliului Județean Braşov, cu cel puţin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări referitoare la documentația de atribuire este 31.12. 2015 ora 16°°.

Alte articole:   Brașovul, locul 3 național în privința mămicilor minore

Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Braşov va răspunde la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Judeţean Braşov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

  1. Informații privind desfășurarea licitației publice

Licitația publică va avea loc cu plic închis. Oferta se va depune în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, prin serviciul poștal sau direct la registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov. Oferta trebuie să fie însoțită de dovada constituirii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de 10% din chiria minimă anuală pentru imobil de la care se va porni licitația, valabilă pentru 90 de zile.

Garanția de participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul: RO 33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Braşov – Județul Brașov CUI 4384150, sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Județului Brașov, eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate. Termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea înscrierii la licitaţie este 13.01.2016 ora 11°°, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Judeţul Braşov, registratură, cam. 10.

Alte articole:   VIDEO Primarul din Moieciu, către o persoană afectată de aluviuni: „Ești o proastă și o tâmpită”

Preţul de pornire pentru închirierea Imobilului construcție este următorul: Complex Agrement Tâmpa – 318.710 ron/an.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13.01.2016 ora 12°°, la sediul Consiliului Județean Brașov din Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Judeţul Braşov, camera 117.

  1. Informații privind contestarea rezultatului licitației publice

Participanţii la licitaţie pot formula contestații împotriva rezultatului licitației care se depun la registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii şedinţei de licitaţie. Modul de soluţionare a contestaţiilor este prevăzut în Regulamentul de organizare şi desfășurare a licitaţiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 293/30.07.2014 şi în Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 365/28.10.2015.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.