blog-logo

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Braşov din 13.11.2015

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Braşov din 13.11.2015

Prefectura-BrasovDISPOZIŢIA NR.891, din data de 13.11.2015

privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 18.11.2015, ora 900, sala 120

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov,

În temeiul art. 94 alin. (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. – Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă ordinară la data de 18.11.2015, ora 900, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Grigorescu Ovidiu Dan.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.10.2015.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Judeţului Braşov.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile realizate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2016.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unităţii Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii modificat al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării închirierii prin scoatere la licitaţie publică a unor spaţii din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu dr. Roşianu Carmen pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi” .
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Braşov şi Universitatea „Transilvania” Braşov în vederea elaborării Strategiei Judeţului Braşov în domeniul sănătăţii.
 12. Proiect de hotărâre privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Obstetrică Ginecologie I la Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov.
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice – Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi aprobarea componenţei acestor comisii.
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, funcţie specifică din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice – Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţei acestor comisii.
 16. Notă informativă privind conținutul Ghidului de Investiții – Drumuri județene, proiect realizat de Banca Mondială.
 17. Interpelări, informări şi diverse.
Alte articole:   Peste 24.500 de doze de vaccin Pfizer BioNTech ajung la Centrul Regional de Depozitare Brașov

                   p.PREŞEDINTE

                  Vicepreşedinte,                                                      Vizat pentru legalitate,

                  Coman Claudiu                                                               SECRETAR,

                                                                                                         Maria Dumbrăveanu

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate