blog-logo

Şcoala din Boholţ împlinește 250 de ani!

Şcoala din Boholţ împlinește 250 de ani!

scoala boholt2Sărbătoare mare în acest weekend, la Boholț (comuna Beclean), unde vor fi aniversați 250 de ani de la înființarea școlii din sat.

Prima atestare documentară a unei şcoli în satul Boholţ o găsim în Conscripţia episcopului Atanasie Rednic din anul 1765. În fapt conscripţia menţionează numele învăţătorului (Ludi magister) de la acel timp, Vasile al Priotesi.

Foarte probabil pe atunci nu exista un local de şcoală, cursurile având loc  „în tinda bisericii sau în umilele case ale dascălilor, călugări ştiutori de carte sau cântăreţi ai bisericilor care treceau mai departe cele câteva cunoştinţe de scris, citit şi cânt religios rarilor şcolari care nădăjduiau cândva să ajungă feţe bisericeşti”, scrie Paul Brusanovski, „Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între ani 1948-1918.

Iată programul evenimentului

Sâmbătă 19 septembrie 2015

 • Ora 1130 – 1400 Simpozion dedicat școlii – „Şcoala din Boholţ în contextul socio-politic  şi confesional al Şcolii din Ardeal”
 • Ora 1030– Dezvelirea plăcii aniversare la Căminul Cultural
 • Ora 10 00 Te Deum-la Biserica Nașterea Sf.Ioan Botezătorul Boholț cu participarea P.S. Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei  Sibiului
 • Prezentarea cărţii: „Boholţ: sat ardelean al tradiţiei, statorniciei şi speranţei”, autor: Înv. Aurel Drăguş, ediţia a II-a, adăugită
 • Prezentarea albumului „Școala din Boholț la 250 de ani”,
 • Expoziției de fotografie „Școala din Boholț
 • Ora 14- 1530 Pauza de masă
 • Ora 1530-17 Prezentarea portului popular boholțean, prezentarea jocurilor tradiționale ale copiilor din Boholț
 • Ora 17 – 19  Vizitarea școlii și a satului, discuții cu bătrânii satului (program liber)

Duminică 20.09.2015

 • Ora 9 – Sfânta Liturghie
 • Ora 13 – 14 Agapa frățească
 • Ora 1430– 1630 Spectacol folcloric susținut de îndrăgita cântăreaţă de muzică populară Veta Biriş împreună cu Ștefan Ramba, Mădălina Grama, Mariana Șandru şi ansamblul “Junii Becleanului

Între exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti”. Lucrurile nu puteau sta altfel, întrucât „ca şi în centrul Europei, şi în Transilvania cele dintâi şcoli au aparţinut Bisericii”, spune învăţător Aurel Drăguş, în lucrarea „Boholţ. Sat ardelean al tradiţiei, statorniciei şi speranţei”, precizând că „De-a lungul timpului „protopopul era inspector şcolar pentru şcolile din protopopiatul respectiv, fiind întreţinute de comunităţile confesionale locale, în cazul Boholţului de cea ortodoxă şi cea greco-catolică, prima fiind majoritară în sat la data conscripţiei, de vreme ce aceasta menţionează existenţa a unsprezece familii unite în 1765, cu nouă mai multe decât între anii 1760-1762, când existau în Boholţ doar  două familii unite şi 230 familii ortodoxe (ne unite).

Alte articole:   13 aprilie: 151 de cazuri noi de COVID-19, la Brașov

Cu siguranţă şcoala exista dinainte de anul 1765, an în care  conscripţia  aminteşte un numar de douăzeci şi opt şcoli rurale  în tot ţinutul Făgăraşului, din care douăzeci şi cinci şcoli în Ţara Făgăraşului (între Olt la Nord şi crestele Făgăraşilor la Sud) şi alte trei în sate situate în dreapta Oltului: în Scaunul Cincu Mare la Calbor cu învăţătorul Stan Bălaş şi la Boholţ (Buholţ scrie C. Stan, Boholtz în originalul conscripţiei) cu Vasile al Preotesi (Vasilie al Preotesi în conscripţie), precum şi în Scaunul Cohalmului la Şona cu Matei Mailat.

Numărul mare de şcoli rurale din ţinutul Făgăraşului la care se adăuga, sau în fruntea cărora stătea, “şcoala normalicească din Făgăraş” l-a determinat pe C. Stan să afirme: “Nu ştiu dacă vre-un alt judeţ din ţară se va fi putut mândri la vremea aceia cu un număr atât de mare de şcoli”, notează C. Stan în volumul „Şcoala Poporană din Făgăraş şi de pe Târnave”.

O a doua atestare scrisă a şcolii din Boholţ o găsim la începutul secolului al 19-lea în „Tabela de contribuţie” a Austriecilor, că figurează numele unui învăţător unit „Gheorghe al Popii Gheorghe”, Ludi magister unito.

În prima parte a secolului al 19-lea nu găsim vre-o menţiune privind existenţa unui local de şcoală.

Alte articole:   10 proiecte înscrise la Bikeathon Țara Făgărașului 2021

Pe parcursul secolului al 19-lea şi până în 1926, C. Stan citează optsprezece dascăli în Boholţ. Din alte surse rezultă că au fost nouăsprezece dascăli în această perioadă.

 

Primul local de şcoală cunoscut a fost construit înainte de anul 1848 „din bârne de stejar în «mijlocul satului» la nr. 18 vechi/38 nou”.

Cu timpul clădirea s-a ruinat astfel că „ judele comunei, Petru Vâja nr. 6 vechi/50 nou, în anul 1884 a vândut prin licitaţie publică lemnele rezultate din ruinarea clădirii şcolii. De acum înainte şi până la finisarea noii clădiri de şcoală, construită în «mijlocul satului» lângă biserică, învăţământul s-a ţinut în case particulare, ca vai de şcoală şi învăţător”.

Şcoala a început să funcţioneze în noul local din 1900. Între anii 1884-1900 şcoala a funcţionat în „următoarele localuri, ca vai de ele: «La Isore» din mijlocul satului, nr. 85 vechi/94 nou, «La Comănel», nr. 77 vechi/258 nou, «La Pop din Vale», nr.14 vechi/234 nou, « La Necula Magdii», nr 224 vechi152 nou”.

În anul 1957 a fost construit localul actual al şcolii, prin demolarea fostului local al Primăriei, în locul numit La Comănel, la nr. 258 nou.

Până în anul 1918 şcoala a funcţionat ca şcoală confesională, întreţinută de Biserică, iar „din 1919 ca Şcoală de stat, cu două posturi de învăţători şi unul de grădiniţă”.

Românii și-au făcut propria școală pentru a nu fi maghiarizați

scoala boholzEste interesant de menţionat faptul că „după memorandumul din 1892, politica maghiară s-a schimbat. Sileau confesiunuile să-şi construiască şcoli, după anumite planuri legale de construcţie. Dacă nu-şi construiau şcoli noi corespunzătoare, statul construia şcoli de stat, cu limba de predare maghiară. În faţa acestei situaţii, boholţenii s-au hotărât să-şi construiască şcoală nouă, conform legii”.

Pentru a-şi apăra fiinţa naţională şi a evita desnaţionalizarea prin construirea noii şcoli comunitatea a făcut eforturi foarte mari, fiecare familie a contribuind cu câte doi metri cubi de piatră şi cu bani. Familiile întregi au contribuit cu câte 30 de coroane, valută maghiară, cele cu unul din părinţi decedaţi cu câte 15 coroane, iar văduvele şi bărbaţii singuri cu 7,50 coroane.

Alte articole:   Educatie Juridica Brasov - Suspendarea permisului: Instanțele nu pot aprecia proporționalitatea măsurii și nu o pot înlătura sau reduce

Atunci „cea mai spinoasă problemă era cea financiară întrucât, spre deosebire de şcolile confesiunilor recepte, cele ortodoxe nu erau sprijinite din fondurile de stat”. Din nefericire, sau din nepriceperea noastră în a alege oameni dedicaţi neamului şi ridicării nivelului său de cultură, fundament stabil unui trai omenesc corespunzător timpului în care trăim, finanţarea învăţământului este problema cea mai spinoasă şi astăzi, deşi, uitată-i fie amintirea, dualismul Austro-Ungar a pierit de aproape un secol.

 

Învăţătorii din Boholţ au desfăşurat de-a lungul timpului şi activităţi extraşcolare. Sub îndrumarea lor au funcţionat o pepinieră şi o cooperativă şcolare.

Tot sub îndrumarea lor s-au organizat echipe de dansuri populare şi de teatru ai căror membrii erau recrutaţi dintre sătenii de toate vârstele, echipe care au participat cu succes la diverse concursuri locale şi regionale. Autorul acestor rânduri a asistat pentru prima dată în viaţă, la un spectacol de teatru cu o piesă scrisă de I. L. Caragiale jucată de consăteni de ai săi.

Rezumând în cifre rezultatele şcolii din Boholţ care pot fi cuantificate astăzi, putem spune că dintre fiii satului care i-au călcat treptele putem număra 82 de licenţiaţi, profesori, preoţi, ingineri, medici,economişti, ofiţeri, jurişti şi subingineri, dintre care 9 doctori în ştiinţe, precum şi 38 de absolvenţi ai unor şcoli postliceale şi speciale. Dintre descendenţii direcţi ai boholţenilor numărăm 76 licenţiaţi, dintre care 10 doctori în ştiinţe.

 

 

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate