blog-logo

Încotro, România?

Încotro, România?

Dumitru Ioan Puchianu2Iată întrebarea de care clasa politică românească fuge, deoarece orice răspuns ar da, o culpabilizează. România ultimilor 23 de ani este un stat fără direcţii de dezvolatare, fără proiecte politice de anvergură care să genereze prosperitate unui popor ţinut în sărăcie. O sărăcie care ne plasează la marginea economică a Europei.

Iată de ce Forţa Civică are misiunea de a construi dreapta politică românească în jurul unor proiecte cu efect imediat, dar şi pe termen mediu şi lung, în aşa fel încât să ofere o şansă reală de bunăstare fiecărui român. Forţa Civică trebuie să răspundă la întrebarea: încotro, România?

Noi, Forţa Civică, ştim care este calea!

În primul rând, reformarea şi transformarea actualului stat social-clientelar în stat minimal, care să asigure stabilitate şi siguranţă, să genereze dezvoltare şi prosperitate, să stimuleze forţele creative şi dinamice; acel stat care să reprezinte interesele reale ale României.

Statul minimal presupune trasarea de direcţii şi politici publice, începând de la eficientizarea procesului administrativ, educaţiei, culturii, sănătăţii publice, a sistemului economic, până la protejarea mediului. Statul minimal înseamnă susţinerea marilor proiecte naţionale, şi nu a intereselor de grup.

Reforma statului nu înseamnă numai reducerea numărului mare de funcţionari publici, ci, în primul rând, reducerea actului birocratic, prin simplificarea legilor şi a normelor, care în prezent, îngrădesc libertatea cetăţeanului şi amână decizia. România are nevoie de o legislaţie fiscală coerentă, predictibilă şi justă, astfel încât să asigure posibilitatea şi şansa ca fiecare cetăţean să devină un posibil întreprinzător în orice domeniu doreşte să se implice. Se impune o politică de dreapta, riguroasă, care să ducă la eliberarea cetăţeanului de fiscalizarea excesivă a vieţii, activităţii şi bunurile acestuia.

Constatăm o îndârjită şi aprigă rezistenţă la schimbare, însă aceasta este o lege a firii naturale, dar schimbarea, se va produce în ciuda celor care se opun.

Alte articole:   Accident pe DN11, la Popasul Căprioara

Forţa Civică, prin identitatea sa politică, doctrinară şi prin valorile de dreapta pe care le are, trebuie să urmărească păstrarea liberţătii cetăţenilor, nu subjugarea lor de către stat. E nevoie de o schimbare inteligentă, prudentă, fermă. Dreapta politică trebuie creată printr-un program realist, astfel încât acesta să fie înţeles de către toţi cetăţenii, indiferent de nivelul de pregătire al acestora.

Iată de ce, noi, Forţa Civică, avem nevoie de mesaje simple, clare, care să transmită nu numai încredere şi speranţă dar şi soluţii privind o nouă abordare a statului în raport cu cetăţeanul, având la bază principiul dezvoltării durabile. Reindustrializarea României, dezvoltarea agriculturii şi industriei alimentare, dar şi dezvoltarea serviciilor, sunt căi ce trebuie urmate prin politici publice susţinute de către Forţa Civică.

Forţa Civică, ca partid de dreapta, se află în mod dinstinct în opoziţie cu stânga politică, susţine un model de piaţă liberă, mai presus de intervenţia guvernului şi urmăreşte să promoveze valorile şi drepturile individuale faţă de poziţii colectiviste.

Valorile pe care Forţa Civică le susţine sunt centrate pe proprietar şi proprietate, pe egalitate de şanse şi independenţa pieţei economice, pe dreptate socială, pe descentralizarea deciziei administrative, pe unitatea juridică şi legislativă; susţinerea marilor proiecte prin parteneriatul public-privat, şi nu suportate în integralitate din resurse bugetare. Antreprenoriatul românesc trebuie susţinut nu numai prin accesarea de fonduri europene dar şi printr-o politică de finanţare şi garantare de către stat, accesibilă şi stimulativă. Limitarea prin Constituţie a deficitului bugetar şi stabilirea bugetului naţional la 25% din PIB.

Forţa Civică poate transforma România într-un stat european economic viabil, care să devină concurent celorlalte  state europene, să devină un partener economic, cultural şi politic authentic, şi nu doar o piaţă de desfacere.  Românii, prin revigorare economică, îşi pot recâştiga prestigiul de a nu mai fi o populaţie, ci un popor; de a nu mai fi doar o ţară ce exportă materie cenuşie, forţă de muncă, resurse energetice şi minerale.

Alte articole:   4,53 la mie, incidența la nivelul județului. La Comăna s-a ajuns la 16,5 la mie!

Iată de ce, pentru a-şi recâştiga demnitatea, românii au nevoie de Forţa Civică, dar şi Forţa Civică, în aceiaşi măsură, are nevoie de ei. Mesajele noastre, doctrina partidului, nu trebuie să fie doar convingătoare, ci prin natura lor, pragmatice, să conţină termeni de aplicabilitate imediată.

Se simt în fiecare zi consecinţele statului social. Dependenţa cetăţeanului faţă de stat a generat sărăcie. Dar nu numai aceasta este cauza sărăciei ci şi lipsa de onestitate şi de cinste, lipsa de loialitate faţă de români a celor care au condus şi din păcate, încă mai conduc ţara.

Iată de ce statul de drept trebuie să devină prin forţa sa legislativă un stat justiţiar,  în care, fie că cineva “fură un ou”…sau “un bou”, pedeapsa să existe, şi să fie promptă, corelată în funcţie cu gravitatea faptei. Să fie judecată doar fapta sau faptele şi nu alte acţiuni ale făptuitorului! Numai astfel putem vorbi de o justiţie dreaptă şi egală pentru toţi.

Promovarea valorilor româneşti, precum familia şi patria, reprezintă o datorie pe care Forţa Civică trebuie să şi-o asume, deoarece  nu putem construi în prezent, dacă nu vom susţine reperele morale din trecutul istoriei noastre. Iar în ceea ce priveşte calea politică, I. C. Brătianu şi Iuliu Maniu, rămân modele de urmat care fac cinste oricărui politician român.

Am să amintesc o replică dată de cineva, atunci când i se recomandau diverşi oameni: „ să îmi daţi oameni de caracter, pe cei cu expertiză am să-i găsesc eu!”. Iată de ce are nevoie mediul politic românesc. De oameni de caracter, că de cei cu expertiză nu ducem lipsă! Aşa zisa lor expertiză a dus la falimentarea ţării!

Alte articole:   Accident pe DN11, la Popasul Căprioara

România are nevoie de oameni de caracter şi caractere tari, capabile să lupte şi să schimbe ceea ce românii aşteaptă de 24 de ani să se schimbe! Însă, înainte de orice, nu trebuie să uite fiecare membru al partidului că şi el trebuie să se schimbe, că prin atitudinea sa poate fi un reper de urmat pentru cei din jur.

Credibilitatea Forţei Civice stă în oamenii care compun partidul. Forţa Civică trebuie să fie o garanţie pentru fiecare român, să demonstreze că are soluţii şi este capabilă să schimbe atitudinea statului în raport cu fiecare cetăţean. Astfel ca fiecare român să ştie încotro se îndreaptă România, iar el, cetăţeanul român, prin noi, Forţa Civică, să simtă calea schimbării şi să fie parte a acesteia.

Şansa României prospere se află în mâinile fiecărui român, însă acesta, nu va face nimic cât timp nu va fi motivat. Iar motivaţia şi-o va găsi fiecare atunci când va simţi că truda sa zilnică nu a fost în zadar şi se materializează în pâinea ce o are pe masă! Şansa României stă în oamenii dinamici şi întreprinzători care nu aşteaptă nimic de la stat, decât respect.

Şansa românilor este educaţia şi sănătatea, domenii care trebuie să recunoaştem ţin de mediul politic, incapabil să-şi asume decizii clare. Forţa Civică îşi asumă educaţia şi sănătatea românilor.

Aceasta este calea: dreptatea şi dreapta cale de urmat pentru români!

  • Dumitru Ioan Puchianu,
  • președinte Forța Civică Brașov
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate