AERONAVSECUR – un succes confirmat şi cu bătaie lungă

AERONAVSECUR – un succes confirmat şi cu bătaie lungă

AERONAVSECURÎn perioada 25-28 aprilie s-a desfășurat la Băile Tuşnad, în județul Harghita, conferința „Ştiu mai mult, risc mai puţin”, în cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și implementat în parteneriat de Sindicatul Liber Independent (SLI) ICA Braşov – partener principal, Sindicatul SANAB Brăila – partener 1, Federazione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL – partener 2 (transnaţional).

Obiectivul general al proiectului consta in crearea unei retele comune pentru cresterea nivelului de protectie a sanatatii si securitatii la locul de munca in industria prelucratoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire si gestionare a riscurilor la locul de munca.

Cu această ocazie au fost prezentate rezultatelor proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, de către Alina Tecău, manager proiect și cine sunt membrii reţelei pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR, de către Arpad Suba, liderul SLI ICA Brașov.

Tot cu această ocazie a avut loc faza națională a concursului pe teme de sănătate și securitate în muncp. Concursul a presupus participarea obligatorie la două probe: o probă teoretică, constând în 80 de întrebări-grilă, la care concurenţii au participat individual. Subiectele au fost extrase de către membrii comisiei în mod aleatoriu în ziua desfăşurării concursului. Proba teoretică se va desfăşura pe parcursul a maxim 3 ore.

Proba practică, în cadrul căreia concurenţii au format grupe de câte 3 sau 4 persoane pentru a participa în echipă la proba practică, a constat în două activităţi: simularea unei situaţii de acordare a primului ajutor și simularea unei intervenţii pentru stingerea incendiului.

Primii 20 clasaţi vor fi premiaţi în ordinea punctajelor obținute, astfel:

  •  4 persoane: Locul I – 750 lei/persoană;
  • 4 persoane: Locul II – 600 lei/persoană;
  • 4 persoane: Locul III – 450 lei/persoană;
  • 4 persoane: Menţiune I – 300 lei/persoană;
  • 4 persoane: Menţiune II – 150 lei/persoană.
Alte articole:   Accident, acum, pe DN10

În luna mai a anului 2011, la Braşov avea loc primul eveniment de informare din cadrul proiectului „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. După perioada programată de derulare, avem plăcerea de a raporta succesul confirmat al acestuia şi implicaţiile sale pe termen lung. Vă prezentăm în cele ce urmează firul evenimentelor desfăşurate pe parcursul proiectului.

Într-o perioadă marcată la nivel mondial de manifestarea insecurităţii sub diverse forme, cu precădere cea socială, dar şi de ameninţări la adresa sănătăţii şi vieţii, şansa de a avea un loc de muncă nu ar trebui să fie umbrită de nici un disconfort. O clipă de neatenţie, o secundă nefericită pe care o privim ca pe un ghinion şi pentru care sunt necesare uneori zile şi nopţi de suferinţă pentru cel expus, pentru familia sa şi pentru colectivul din care face parte pot transforma locul de muncă din siguranţa zilei de mâine în suferinţa zilei de azi. Plecând de la aceasta şi în baza unui studiu pe bază de chestionare realizat în perioada ianuarie-martie la iniţiativa Sindicatului Liber Independent ICA Braşov (conform acestuia, 67,2% dintre persoanele chestionate nu cunoşteau diferenţa dintre pericol şi risc la locul de muncă și implicațiile acestora), s-a simţit nevoia realizării proiectului sus-numit, care a presupus o campanie pentru creşterea gradului de conştientizare a lucrătorilor privind riscurile la locul de muncă în industria prelucrătoare, cu accent pe sectoarele de construcţii şi reparaţii aeronautice şi naval, realizarea unui manual unitar în domeniu şi cursuri pentru reprezentanţii comitetelor de sănătate şi securitate la locul de muncă şi pentru lucrătorii din sectoarele menţionate. Prin acest proiect s-a urmărit crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor, contribuindu-se astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivelor europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, prin realizarea unui mediu sigur de muncă, adaptat nevoilor lucrătorilor din domenii cu particularităţi de risc accentuat şi predispoziţie la accidentele de muncă, aşa cum sunt cele din industria prelucrătoare, așa cum cu diverse ocazii a relatat doamna Mihaela Csere, responsabil informare și relații publice.

Alte articole:   Copiii care se legitimează la un club sportiv pentru practicarea sportului de performanță ar putea primi vouchere în valoare 300 de lei

Proiectul a fost înscris în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „Reţeaua pentru protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare – AERONAVSECUR” a fost derulat de către Sindicatul Liber Independent I.C.A. Braşov, România (sectorul construcţii aeronautice), în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila, România, (sectorul construcţii navale) şi Federaţia Sindicală Federatione Italiana Metalmeccanici FIM-CISL Italia. O descriere detaliată a celor trei parteneri implicaţi activ în implementarea proiectului poate fi găsită pe pagina web a acestuia, la adresa: www.aeronavsecur.ro, iar informaţii cuprinzătoare despre solicitant, precum şi alte chestiuni de interes în domeniul sindical pot fi găsite la www.icaunion.ro.

După cum am menţionat, obiectivul proiectului a fost crearea unei reţele comune pentru creşterea nivelului de protecţie a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în industria prelucrătoare, prin implementarea unui sistem comun de prevenire şi gestionare a riscurilor. Efortul continuu al tuturor partenerilor implicați în derularea proiectului dar și atitudinea deschisă, dorința de a colabora și a ajuta la derularea activităților a colaboratorilor au făcut posibilă implementarea cu succes a tuturor activităților.

Un prim eveniment desfăşurat în cadrul proiectului a fost o întâlnire cu partenerul transnaţional, în perioada 23 – 29 octombrie 2011, activitate prin care Aeronavsecur a marcat şi Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă printr-o vizită de lucru la partenerii italieni. Scopul principal al vizitei a fost schimbul de experienţă între partenerii proiectului în vederea perfecţionării reprezentanţilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă conform Activităţii 4 din cadrul proiectului. Lucrările din cadrul acestei vizite a sindicaliştilor români în Italia s-au împărţit în două etape. Primele trei zile au fost dedicate schimbului de experienţă la masa rotundă, discuţiile concentrându-se în principal pe similitudinile şi diferenţele din legislaţiile privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă din cele două ţări, raportate la directivele europene. Sesiunea de prezentări şi discuţii s-a încheiat cu o conferinţă de presă internaţională (conform Activităţii 7 din cadrul proiectului) care a atras în special interesul publicaţiilor dedicate universului sindical. Revistele de specialitate Diario del Lavoro www.ildiariodellavoro.it şi Conquiste del Lavoro au publicat articole referitoare la colaborarea de succes dintre sindicaliştii români şi italieni pe probleme de sănătate şi securitate la locul de muncă în industria prelucrătoare. A doua parte a deplasării a presupus vizite la două fabrici producătoare de avioane şi elicoptere, Alenia Aermacchi şi Agusta Westland, ocazie ideală pentru sindicaliştii români de a vedea cum implementează colegii italieni protocoalele şi măsurile de siguranţă şi securitate la locul de muncă în industria aeronautică. Raportul detaliat al evenimentului, jurnalul foto al deplasării, precum şi articolele publicate de presa italiană pot fi găsite pe site-ul proiectului www.aeronavsecur.ro.

Alte articole:   Trenul Intercity Corona circulă din nou pe ruta Budapesta – Braşov
Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.