Noi angajări la Spitalul Judeţean Braşov

Noi angajări la Spitalul Judeţean Braşov

Pe site-ul instituției, hospbv.ro,  a apărut un nou anunț de scoatere la concurs a unor posturi vacante sau vacante temporar. Se caută un asistent social și o îngrijitoare, patru infirmiere și patru asistenți medicali. Concursul se va desfășura în 12  și 13 decembrie, iar ultima zi de înscriere este 18 noiembrie.

Taxa de concurs pentru asistenţi este de 30 lei, pentru infirmiere şi îngrijitoare este de 15 lei şi se achită la casieria spitalului.

Dosarul depus pentru intrarea în concurs trebuie să conţină obligatoriu: CV, o copie a actului de identitate, cerere de înscriere, copii după diplomă de bacalaureat, de asistent medical şi adeverinţă de asistent principal dacă este cazul, copia cărţii de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate, dacă ete cazul, cazier judiciar, adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, copia fişei de evaluare a performanţelor, dacă este cazul, recomandare de la ultimul loc de muncă, chitanţa de achitare a texi de concurs, certificat de membru OAMGMAMR. Toate actele trebuie puse într-un dosar plic.

Concursul  va începe în 12 decembrie cu un test grilă, iar în 13 decembrie vor avea loc interviurile. Rezultatele vor fi date în 14 decembrie, dată la care se vor putea depune şi contestaţiile.

Un alt concurs de angajare va avea loc în 15 noiembrie, când 41 de candidaţi concurează pentru 10 posturi de asistenţi și alte 14 persoane pentru 3 posturi de infirmiere.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap