Consiliul Local Brașov va aproba Regulamentul de funcţionare a parcărilor publice Park and Ride

Consiliul Local Brașov va aproba Regulamentul de funcţionare a parcărilor publice Park and Ride

Pe raza municipiului Braşov, Regia Autonomă de Transport deţine terminale modernizate cu cofinanţare europeană, în staţiile Poienelor, Saturn, Triaj şi Rulmentul, în cadrul cărora s-au amenajat deopotrivă şi locuri de parcare.

Pentru evitarea supraaglomerării căilor rutiere şi totodată reducerea nivelului de poluare în municipiul Braşov, aceste parcaje se impun a fi exploatate şi utilizate pe conceptul „PARK AND DRIVE” (parchează şi călătoreşte). Acest principiu presupune ca utilizatorul, adică conducătorul de autovehicul, după parcarea autoturismului, continuă călătoria cu mijloacele de transport în comun dacă deţine abonament de călătorie valabil emis de RATBV.

Prin HCL nr. 603/2016 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Braşov către societatea RATBV SA, concesionarea bunurilor aferente structurii tehnico-edilitare a sistemului de transport, iar societatea a prezintat o propunere de Regulament de organizare şi funcţionare a parcărilor PARK AND RIDE.

În plus, a existat și o dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentulului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice Park and Ride, din municipiul Braşov.

Ca urmare a acestei dezbateri publice s-a înregistrat o propunere care viza completarea art.6 alin.1 şi art.13 alin.1 prin introducerea următoarei precizări “interzicerea staţionării fără oprirea funcţionării motorului”. Această prevedere se justifică având în vedere reglementările referitoare la protecţia mediului, coroborat cu faptul că nu toate autovehiculele echipate cu motoare cu ardere internă sunt dotate cu sistemul start-stop prin care este evitat mersul în gol care produce noxe fiind un factor poluant.

Scurtă prezentare a Regulamentului

În capitolul I.DISPOZIŢII GENERALE, – sunt definiţi termenii: PARK AND RIDE (parchează şi călătoreşte), utilizator, parcare, terminal.

De asemenea, în acest capitol se stabileşte faptul că parcările amenajate în terminalele Poienelor, Saturn, Triaj şi Rulmentul au regim de funcţionare de tip PARK AND RIDE, concept prin care utilizatorul poate folosi parcarea special amenajată, dacă deţine un abonament de călătorie valabil pentru mijloacele de transport în comun ale RATBV.

Exploatarea parcărilor pe conceptul PARK AND RIDE are ca principale beneficii evitarea supraaglomerării căilor de circulaţie rutiere şi reducerea nivelului de poluare, prin încurajarea şi motivarea conducătorilor auto pentru utilizarea mijloacelor de transport în comun.

În capitolul II se prezintă dreptul de a parca prin obţinerea abonamentului de călătorie şi asumarea prevederilor Regulamentului de către conducătorii auto, acces permis doar pentru autovehiculele ce nu depăşesc lungimea de 5 m. De asemenea, interzicerea parcării utilajelor agricole, vehiculelor industriale, rulotelor, semiremorcilor, autoutilitarelor, cu lungime mai mare de 5 m, prevedere similară prevăzută şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din mun.Braşov.

Capitolul III. Propunem a fi CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR şi care să prevadă reguli de conduită pentru conducătorii auto pentru ca circulaţia auto şi pietonală să se desfăşoare în condiţii depline de siguranţă şi fluidizare a traficului.

De asemenea în CAPITOLUL IV ELIBERAREA ABONAMENTELOR RATBV SA se descrie modalitatea de eliberare a abonamentelor şi sunt prezentate informaţii cu privire la planul tarifar al abonamentelor de călătorie, amplasamentul terminalelor şi totodată programul de funcţionare al casieriilor care emit abonamnetele de călătorie – informaţii utile şi necesare pentru utilizatori.

În capitolul REGULI APLICATE ÎN LOCURILE DE PARCARE AMENAJATE ÎN TERMINALELE RATBV SA- CONCEPT PARK and RIDE – se descrie modalitatea de eliberare a abonamentelor, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru parcarea autovehiculelor şi totodată normele de conduită ale conducătorilor auto.

În ultimele capitole, VI şi VII CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI, respectiv DISPOZIŢII FINALE – s-au prevăzut şi stabilit aplicarea de sancţiuni care constau în amendă contravenţională pentru încălcarea regulilor de circulaţie şi de conduită de către conducătorii auto.

Aceste sancţiuni se impun a fi aplicate pentru descurajarea faptelor şi acţiunilor care ar avea ca rezultat accidente, blocaje sau care ar pune în pericol siguranţa conducătorilor auto şi a pietonilor deopotrivă.Aplicarea amenzilor se realizează de către agenţii din cadrul Poliţiei Locale Braşov, conform prevederilor OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor coroborat cu OUG nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

Share via