Primăria Brașov începe lupta pentru recuperarea Casei Hirscher, actualul Cerb Carpatin

Primăria Brașov începe lupta pentru recuperarea Casei Hirscher, actualul Cerb Carpatin

După succesul revendicării Cetățuii de pe Dealul Straja, municipalitatea începe demersurle de recuperare a Casei Hirscher, imobilul unde fucnționează în prezent restaurantul Cerbul Carpatin.

În acest sens, Consiliul Local Brașov trebuie să aprobe achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, în sensul trecerii în proprietatea Municipiului Braşov.

O scurtă retrospectivă

Apollonia Hirscher (1482-1541) a donat o parte din averea ei comunităţii braşovenilor. Printre aceste donaţii a fost şi „Casa Negustorilor”, actualmente Restaurantul “Cerbul Carpatin”, situat în Piaţa Sfatului la intersecţie cu Str. Hirscher.

Din perioada comunistă şi până în prezent, în imobilul de mai sus funcţionează Restaurantul “Cerbul Carpatin” aflat în proprietatea SC Postăvarul SA.

Din punct de vedere al evidenţei de Carte Funciară, acest imobil este identificat cu nr. top. 5244, fiind înscris în CF nr. 1 Braşov, iar conform act CF nr. 7191/09.06.1905, imobilele transcrise din vechile registre funciare în prezenta carte funciară se intabulează în favoarea Oraşului Liber Regal Braşov de la înfiinţarea cărţii funciare.

CLICK pe poze pentru a se mări!

Din anul 1905 şi până în anul 1998 când proprietar tabular figurează Statul Român, nu este menţionată în cartea funciară nici o altă înscriere la foaia de proprietate prin care să se înregistreze transferul dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză de la Oraşul Regal Braşov la Statul Român.

Tot în anul 1998, se înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului menţionat mai sus în favoarea SC Postăvarul SA.

„Înscrierea registratorului privind actul nr. 4088/1998 considerăm a fi total greşită. Înscrierea dreptului de proprietate a SC Postăvarul SA asupra imobilului «Casa Hirsher» s-a făcut fără respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 22 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, care stipulează faptul că radierea înscrierii dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale se va face în temeiul actului care exprimă consimţământul titularului la stingerea lor (în speţă, titularul fiind Municipiul Braşov, identic cu Oraşul Liber Regal Braşov, care nu şi-a dat acordul privind radierea sa din evidenţele de carte funciară şi în aceste condiţii neexistând un act translativ de proprietate asupra imobilului reprezentând «Casa Hirscher»)”, spun reprezentanții municipalității.

Peste 550 de dosare la Serviciul Contencios

Menţionăm că, în prezent, în cadrul Serviciului Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, sunt instrumentate un număr de aproximativ 550 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, dosare în care trebuie să se asigure asistenţă şi reprezentarea juridică a intereselor Municipiului Braşov, ale Consiliului Local, ale Primarului, ale Primăriei Municipiului Braşov, ale Comisiilor de aplicare a legilor de reparaţie (Legile fondului funciar, Leg. 10/2001, Leg. 112/1995 etc.), precum şi a tuturor comisiilor, serviciilor şi compartimentelor de specialitate la instanţele de judecată de toate gradele, judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională.

În cadrul Serviciului Contencios sunt angajaţi 8 consilieri juridici, dintre care 6 consilieri juridici asigură reprezentarea interesele entităţilor mai sus menţionate în faţa instanţelor de judecată şi care instrumentează la data prezentei un număr de 426 dosare. Doi consilieri juridici asigură asistenţă şi consultanţă juridică pentru Direcţia Arhitect Şef şi Serviciul Achiziţii Publice, restul dosarelor de instanţă, respectiv 127 dosare, fiind instrumentate prin intermediul avocaţilor angajaţi în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

Loading...
 1. Sa ne reamintim :
  Cetatea Brasovului figureaza in domeniul public al municipiului Brasov – Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002 si, in consecita , nu trebuia sa intre in proprietatea Aro Palace conform art. 3 din H.G. nr. 834/1991.
  Avand informatiile de mai sus, Sripcaru nu a mai vrut sa cumpere Cetatea Straja de la Aro Palace via FPS, mai ales ca DNA Serviciul Teritorial Brasov, incepuse urmarirea penala impotriva lui !
  A vrut sa faca exact ca in cazul cu Gradina Zoo, unde exista dosar penal la DNA.
  Ar fi interesant, ca, DNA Serviciul Teritorial Brasov, sa ceara toate documentele prin care si alte imobile din Centrul istoric in special, si chiar de pe muntele Tampa, care este monument istoric si domeniul public al Mun. Brasov, au intrat illegal in proprietatea unor societati comeriale, respective cu incalarea art.3 din HG NR. 834/1991.
  ART. 1 Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publica judeţeană.
  ART. 3 Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public. Apropo de Cerbul Carpatin si f. multe imobile monumente istorice !!! Cine a luat spaga pentru aceste imobile ??? Se vor da toti in „gat” unii pe altii ???

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

0 Shares
Share via