181 de ani de la apariţia „Foii literare“, scoasă de George Bariţiu

181 de ani de la apariţia „Foii literare“, scoasă de George Bariţiu

În data de 1 ianuarie 1838 a apărut, la Braşov, sub direcţia lui George Bariţiu, publicaţia „Foaie literară”, devenită de la 2 iulie, acelaşi an, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, supliment al revistei „Gazetei de Transilvania”.

Foaie pentru minte, inimă și literatură a fost o revistă românească cu caracter cultural, care a apărut la Brașov până în data de 24 februarie 1865 (cu unele întreruperi). A fost condusă de George Bariţ, iar începând cu 1850 de Iacob Mureşanu.

Publicaţia a avut un mare rol în dezvoltarea culturii românești progresiste. În paginile ei au fost dezbătute, dintr-un unghi de vedere în general iluminist, chestiuni ca: emanciparea culturală și politică a poporului român, ridicarea lui economică, rolul educativ și cetățenesc al teatrului, necesitatea unei bune organizări a învățământului, lupta pentru unitatea și cultivarea limbii și pentru propășirea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice, etc.

Revista a dus o îndrăzneață campanie împotriva despotismului, în numele ideilor generoase, și a salutat cu entuziasm revoluția de la 1848. Au colaborat la ea personalități din toate provinciile locuite de români: Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureșanu, iar difuzarea ei peste munți s-a realizat de librarul Iosif Romanov din București.

30 de ani mai târziu, tot la data de 1 ianuarie, în 1868, a apărut, la Braşov (până în 1880), apoi, la Sibiu (până în 1945), revista „Transilvania”, organ al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA).

Loading...
  1. Nu stiu daca era denumita revista, era mai degraba o foaie, un ziar literar si se scrie corect Iacob Muresianu, nu Muresanu, ca la poetul Andrei Muresanu.

    Reply
  2. […] din Ardeal, Gazeta de Transilvania şi tot în acelaşi an a început la Blaj publicarea <Foii pentru minte, inimă şi literatură>, primul ziar literar românesc din toate […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.