La sfârșitul Anului European al Patrimoniului, Primăria Brașov dă semne că pricepe ceva…

La sfârșitul Anului European al Patrimoniului, Primăria Brașov dă semne că pricepe ceva…

Anul 2018 este Anul European al Patrimoniului, iar Municipiul Brașov dorește să înceapă un program structurat pentru reabilitarea și întreținerea patrimoniului construit al orașului.

„Scopul programului este să salvăm și să conservăm patrimoniul orașului pentru locuitorii și istoria orașului, dar și pentru cei care vizitează orașul și contribuie la dezvoltarea industriei turistice și a economiei locale. În acest scop, Primăria Municipiului Brașov a încheiat un parteneriat cu Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității pentru elaborarea procedurii de aplicare a legii, testarea ei pe un program pilot în cursul anului 2018 și realizarea unui sistem de monitorizare permanentă a stării clădirilor. Grupul de lucru pentru elaborarea procedurii este format din reprezentanți ai Direcției Arhitect Șef din Primăria Brașov, ai Direcției Județene de Cultură Brașov și arhitecți specializați pe reabilitarea patrimoniului”, se arată într-un referat de specialitate la funcționarilor Primăriei transmis conislierilor locali.

Pogram-pilot pentru patru imobile

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor a fost completată și modificată prin Legea nr. 166/2016, care prevede cadrul legal pentru intervențiile asupra patrimoniului istoric al localităților.

Intervențiile pentru repararea anvelopelor clădirilor se fac de către proprietari (persoane fizice, persoane juridice sau instituții publice) și pot beneficia de cofinanțare din bugetul local de 50 % din valoarea intervenției.

În cursul anului 2018 testăm procedura printr-un program pilot ce va cuprinde 4 imobile. Procedura va fi corectată și îmbunătățită în urma concluziilor programului pilot. După finalizarea programului pilot se pot face completări, actualizări și modificări la procedură și Regulament, conform observațiilor din situațiile concrete”, se menționează în documentul citat.

Până la sfârșitul anului 2018, după actualizarea procedurii și Regulamentului, se va elabora Ghidul intervențiilor pentru creșterea confortului arhitectural-ambiental al clădirilor, adresat proprietarilor și instituțiilor implicate în procedură.

AIDC va coordona activitățile de informare a publicului, consultările privind implementarea programului pilot și elaborarea Ghidului.

Tot până la sfârșitul anului 2018 va fi elaborat Planul multianual de finanțare a intervențiilor pentru salvarea și conservarea patrimoniului construit al Municipiului Brașov, care va prevedea alocări anuale cu destinație specială pentru implementarea Legii 166/2016.

La începutul anului 2019, procedura și Ghidul vor fi distribuite ca exemplu de bună practică, ce poate fi preluată și implementată imediat, la 41 consilii județene și la 41 municipii capitale de județ.

Programul pilot cuprinde 4 clădiri care au fost selectate după următoarele criterii:

 1. Suprafața anvelopei (2 imobile au fațade mai mici de 80 mp și 2 imobile au fațade mari, de 200 mp)

 2. Vizibilitatea imobilului în zona istorică (toate cele 4 clădiri sunt situate în centrul istoric, în zone de trafic intens pietonal și turistic)

 3. Amplasamentul clădirilor (3 clădiri sunt situate în zone pietonale și 1 clădire este situată pe stradă intens circulată, Gh. Barițiu)

 4. Diversitatea intervenției (la 2 clădiri se repară numai fațada incluzând și tâmplăria ferestrelor și porțile și la 2 clădiri se repară acoperișul și fațada)

 5. Existența Acordului de plată a proprietarilor (pentru toate cele 4 clădiri există acordul de plată al proprietarilor); una din clădiri are 2 apartamente administrate de RIAL Brașov

 6. Taxa de confort arhitectural-ambiental nu se va aplica ca nici un proprietar din clădirile propuse.

Testarea procedurii pentru cele patru clădiri cuprinde următoarele opt etape, prevăzute în legea nr. 153/2011 completată de Legea nr. 166/2016 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor:

Pasul 1: Primăria Municipiului Brașov trimite Notificări la toți proprietarii din clădire. Notificarea menționează lucrările de intervenție necesare la anvelopa clădirii și drepturile și obligațiile proprietarilor, iar formatul notificării e stabilit de lege

Pasul 2: După primirea Notificărilor, proprietarii comandă expertiza tehnică. Nota tehnică de constatare reprezintă expertiza tehnică, ce va fi semnată de un expert tehnic, iar formatul Notei tehnice e stabilit de lege.

Pasul 3: Proprietarii contractează elaborarea documentației tehnice (proiect de autorizare realizat de un arhitect)

Pasul 4: Proprietarii contractează execuția lucrărilor de intervenție asupra anvelopei clădirii cu o firmă de construcții cu experiență în reabilitarea clădirilor istorice

Pasul 5: Se completează DOSARUL TEHNIC care cuprinde:

 • Nota tehnică de constatare + deviz elaborare
 • Proiect pentru autorizarea intervenției cu documentația de autorizare aferentă + deviz proiect
 • Deviz lucrări (lucrări, materiale, manoperă, organizare de șantier, ocuparea domeniului public)

Pasul 6: Proprietarii decid alternativa de plată a intervenției

 1. Dacă se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local, se întocmește DOSARUL DE FINANȚARE, care cuprinde:

 1. Cererea de finanțare pentru imobil (în anexa cererii se menționează contribuția fiecărui proprietar în parte, iar sumele contribuțiilor proprietarilor trebuie să acopere minimum 50 % din valoarea totală a intervenției)

 2. Declarația pe proprie răspundere e completată de fiecare proprietar și cuprinde informații despre situația juridică a imobilului și capacitatea de plată a proprietarului

 3. Acordul de plată al proprietarilor pentru contribuția ce le revine la finanțarea intervenției (în anexa acordului se menționează contribuția fiecărui proprietar în parte la plata costurilor intervenției)

 4. Contractele de finanțare individuale pentru fiecare proprietar

Pasul 7: Consiliul Local emite Hotărârea de finanțare a intervențiilor pentru fiecare imobil. Hotărârea menționează suma totală alocată pentru intervenție din bugetul local și contribuția financiară a fiecărui proprietar, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

Pasul 8: Primăria poate plăti în avans contribuția ce le revine proprietarilor cu venituri mici.

 1. În acest caz, în Contractul de finanțare se menționează suma ce urmează a fi recuperată de la proprietar prin taxa de confort arhitectural-ambiental și termenul de recuperare, care poate fi de maximum 60 luni (5 ani). Taxa este recuperată de Direcția Fiscală, care urmărește și execută aplicarea taxei, conform Legii nr. 207/2015 -Codul fiscal.

 1. Dacă NU se solicită finanțare nerambursabilă, dar proprietarii cer să beneficieze de facilitățile legii, ei vor depune o Cerere de autorizare pe procedura Legii 153/2011 completată de Legea 166/2016 și vor beneficia de facilitățile fiscale și birocratice stabilite de lege (autorizarea în regim de urgență cu scutire de taxe și posibilitatea scutirii de impozit pe clădire în următorii 5 ani).

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

Share via