Burse pentru elevii din municipiul Braşov în primul semestrul al anului

Burse pentru elevii din municipiul Braşov în primul semestrul al anului

În viitoarea ședință a Consiliului Local Brașov se va discuta acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru primul semestru din anul şcolar 2017-2018.

Alocarea burselor pentru elevi se va face păstrându-se aceleși categorii de burse, la aceleași valori precum și criterile de acordare prevăzute de legislația în vigoare.

„Continuăm programul de acordarea a burselor pentru elevi, existând o preocupare la nivelul administraţiei locale atât pentru a veni în sprijinul elevilor care provin din familii defavorizate, cât şi pentru a răsplăti performanţa”, ne-a declarat  consilierul local Adrian Oprică, preşedintele Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanță, care vor fi acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice. Valoarea bursei de performanță este de 100 de lei/lună.

Bursa de merit are tot valoarea de 50 de lei/lună și este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum și elevilor care au obţinut unul din primele trei locuri la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

Al treilea tip este „Bursa de studiu”, în valoare de 30 de lei/lună, care va fi acordată elevilor care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7, cu media 10 la purtare.

Bursa de ajutor social, în valoare de 25 de lei/lună va ajunge la elevii brașoveni care suferă de anumite afecţiuni sau care provin din mediul rural şi frecventează o şcoală din Braşov, precum la cei care nu au venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie, stabilit la 850 de lei. Bursa de ajutor social se acordă cu condiția ca familia elevului să nu deţină terenuri agricole mai mari de 20.000 de mp în zonele colinare și de șes și 40.000 mp în zonele de munte.

Se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Braşov,  pentru anul şcolar 2018-2019 – semestrul I, un număr de 8.817  burse, dintre care 5.555 pentru elevii din colegii și licee, iar restul pentru cei din școlile gimnaziale.

Necesarul de fonduri pentru acordarea acestor burse este în sumă de 1,582.213 lei milioane de lei. La data de 10.09.2018, totalul fondurilor pentru burse, repartizate și neutilizate este în valoare de 624 mii lei iar totalul sumelor de alocat pentru semestrul I, anul școlar 2018-2019 este în valoare de 993 mii lei.

Loading...
  1. […] Elevii brașoveni din învăţământul preuniversitar de stat, care au performanţe deosebite la învăţătură, vor primi burse şi în cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2017 – 2018. […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate