Noua lege a Asociațiilor de proprietari. Ipotecă pe apartament pentru datorii la asociație

Noua lege a Asociațiilor de proprietari. Ipotecă pe apartament pentru datorii la asociație

Noua lege 196/2018 a Asociaţiilor de proprietari a intrat în vigoare pe 30 iulie. Legea care a fost publicată în Monitorul Oficial își propune să clarifice anumite aspecte privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii.

Noul act normativ se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii, potrivit actului publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru o datorie la utilități mai veche de 60 de zile, asociația de proprietari poate da în judecată pe rău platnic. Totodată, asociaţia de proprietari poate pune ipotecă asupra apartamentelor, şi un privilegiu asupra tuturor lucrurilor din apartament, pentru suma datorată la întreţinere pentru suma datorată la întreţinere.

Ipoteca imobiliară se înscrie în Cartea Funciară, iar în cazul în care se ajunge la executare silită pentru recuperarea datoriilor, primăriile au drept de preempţiune la preţ egal asupra locuinţelor.

Apartamentele executate pot ajunge doar locuințe sociale în care vechii proprietari vor avea prioritate de închiriere, însă numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la acestea.

În cazul ansamblurilor rezidenţiale finalizate până acum, proprietarii sau dezvoltatorii cartierului rezidenţial au obligaţia să predea primăriilor, cu titlu gratuit şi în termen de trei luni, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în localitatea respectivă.

Penalități pe sumele restante

De asemenea, noul act normativ permite asociaţiilor de proprietari să pună penalităţi pe sumele restante la întreţinere, însă acestea nu trebuie să depăşească 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile curg abia după o lună de la termenul scadent pentru plată şi nu pot depăşi suma la care s-au aplicat.

Foldul de rulment, obligatoriu

O altă prevedere se referă la fondul de rulment. Acesta devine obligatoriu şi se va stabili astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în cazurile asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociaţii de proprietari echivalente ca mărime.

Totodată, fiecare asociație de proprietari va fi obligată să dețină un cont bancar, care va fi cunoscut tuturor celor din condominiu pentru a putea plăti în acest cont diversele cheltuieli ale asociației, notează avocat.net.

Atribuții clarificate

Noul cadru legislativ vizează şi o mai bună structură a conducerii asociaţiilor de proprietari, precum şi clarificarea atribuţiilor fiecăruia, dar şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic.

Foto: arhiva

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

Share via