Anunț începere proiect „Realizare Aparthotel Poarta Șchei”

Proiectul „Realizare Aparthotel Poarta Schei”, cod MySMIS 113873, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC Aquarius SRL și are o valoare totală de 1.028.544,37 lei, din care 684.867,27 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 16.05.2018 – 16.05.2019. Obiectivele proiectului sunt:

1. Renovarea si conservarea spatiului destinat aparthotelului in lunile 2-10 ale proiectului.

2. Achizitionarea si amplasarea dotarilor necesare aparthotelului in lunile 8-12 ale proiectului.

3. Crearea a trei noi locuri de munca în lunile 11-12 ale proiectului.

4. Cresterea cifrei de afaceri de la 336.155 lei la 482.905 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

5. Cresterea profitului de la 191.582 lei la 232.935 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Date de contact beneficiar:

Aquarius

SC Aquarius SRL

Municipiul Brasov, România, Str. Lunii nr. 4, sc. B, ap. 8,

judetul Brasov, cod postal 500520, România

Tel: +40729938281

E-mail: palfy_csabi@yahoo.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate