S-a stabilit câștigătorul licitației pentru a treia etapă de construire a Aeroportului de la Ghimbav

S-a stabilit câștigătorul licitației pentru a treia etapă de construire a Aeroportului de la Ghimbav

Președintele Consiliului Județean Brașov a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, câtigătorul licitației pentru „Execuție de rulare Alfa, platformă de îmbarcare-debarcare și extindere rețele de canalizare și drenaj aferente pistei de decolare-aterizare”.

Termenul de deschidere a ofertelor a fost 15 ianuarie, au fost șase ofertanți, fiecare dintre ei a venit în asociere cu alte firme.

Şase firme și asocieri de firme s-au înscris la licitaţie. Cele şase oferte au venit din partea SC Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări ARL Cluj SA (cu subcontractant SC TIAB SA Bucureşti), Asocierea SC Construcţii ERBASU SA Bucureşti – RS Activ SRL Ghimbav, Asocierea ICCO Energ SRL Braşov – Max Boegl România SRL Bucureşti, PORR Construct SRL Bucureşti (cu subcontractant SC TIAB SA Bucureşti), Asocierea TIRRENA SCAVI SpA Massarosa – Societatea de Construcţii Napoca SA (cu subcontractanţi SC UTI Grup SA Bucureşti şi SC DITO Group SRL Oradea), şi SC Tehnic Asist SRL Botoşani (cu subcontractant SC Loial IMPEX SRL Suceava).

„Am luat decizia să avem experți cooptați, pentru clarificarea a tot ceea ce înseamnă procedura care se derulează. Această etapă s-a încehiat pe 4 iunie, comunicat către Autoritatea Natională de Achiziții publice, iar ulterior să comunicăm rezultatul evaluării. Toate firmele au îndeplinit condițiile din punct de vedere al eligibilității, tehnic și financiar . S-a mers pe prețul cel mai scăzut”, a precizat Veștea.

Cel mai bun preț a fost ofertat de către PORR Construct SRL București, cu 26.581. 072,28 de lei plus TVA. Va subcontracta lucrările de electricitate și balizaj, către TIAB SA București.

Termenul de implentare a proiectului este de patru luni, la care se adaugă perioada de organizarea de șantier.

„Este un proiect care este extrem de dorit de brașoveni, iar în acest sens am cosiderat de cuviință săă găsim soluția de finanțare. O vom face singuri, chiar dacă fințarea din partea Guvernului este mai mică cu 90 de mioliapne de lei în Anul Centenarului”, a declarat Veștea.

Clasamentul ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire conform prevederilor Legii nr. 98/2016, respectiv „prețul cel mai scăzut”, a fost următorul:

 1. PORR Construct SRL (26.581.072,28 lei)
 2. Construcții ERBASU SA (28.001.807,56 lei)
 3. Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj SA (29.010.640,32 lei)
 4. Tehnic Asist SRL (30.490.808,31 lei)
 5. ICCO Energ SRL (30.511.985,09 lei)
 6. Societatea de Construcții Napoca SA (30.934.445,33 lei)

Comisia de evaluare a comunicat rezultatele și a solicitat ofertantului clasat pe locul întâi să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare. Documentele justificative au fost depuse de SC PORR Construct SRL on-line, cu semnătură electronică, fiind analizate de către comisia de evaluare care, în 4 iunie 2018, a declarat ofertantul admis.

Potrivit proiectului, în această etapă de dezvoltare se urmărește realizarea următoarelor obiective: cale de rulare Alfa (cu o lungime de 200 de metri şi o lăţime de 23 de metri, plus acostamente); platforma de îmbarcare-debarcare (care va avea dimensiunea de 135 m/145 m şi va permite staţionarea a trei aeronave de categoria C cu anvergura aripilor de 36 metri); canalizare pluvială pentru obiectivele proiectate și pentru pista de decolare-aterizare existentă; montare tubulatură de balizaj pentru obiectivele proiectate (cale de rulare și platformă); iluminat platformă; elemente de protecție a construcțiilor din banda pistei. Suprafeţele de mişcare aeroportuară vor fi realizate din dale de ciment cu o grosime de 41 de cm. Finanţarea va fi asigurată integral de la bugetul judeţean, iar lucrările vor dura patru luni de la momentul deschiderii şantierului.

În ceea ce privește etapele următoare ce privesc această investiție menționăm:

 • În prezent se întocmesc documentațiile pentru demararea procedurii de achiziție pentru Proiectare și execuție a următoarelor obiective:
  • Obiectul 2 –Clădire energetică
  • Obiectul 3 –Remiza PSI
  • Obiectul 4 –Posturi control acces
  • Obiectul 5 – Gospodărie de apă
  • Obiectul 7 –Parcare auto + drum acces terminal – DJ 103C
  • Obiectul 9 –Drumuri tehnologice interioare
  • Obiectul 11 – Împrejmuiri și porți
  • Obiectul 12 – Rețele interioare în aeroport
  • Obiectul 24 – Platforma antisuflu
 • Se întocmește documentație de prenotificare a Consiliului Conucrenței și a Comisiei Europene privind obiectivul de investiții, în urma rezultatelor videoconferinței dintre CJBV și Comisia Europeană din data de 13.06.2018;
 • Se întocmesc documentațiile pentru contractarea firmelor specializate în realizarea soluției arhitecturale a terminalului aeroportului, precum și planurilor de arhitectură cu indicarea fluxurilor de pasageri și bagaje pentru trafic intern și internațional. În urma finalizării acestei etape se va demara procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a terminalului de pasageri.
 • În prezent se poartă discuții cu ROMATSA SA pentru inițierea documentațiilor necesare întocmirii procedurilor de zbor și achiziției echipamentelor de radionavigație.
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

Share via