Consiliul Județean – drept la replică

Consiliul Județean – drept la replică

În urma articolului online publicat de platforma NewsBV.ro în data de 30 mai 2018, cu titlul „După finanțarea proiectelor pentru sportul de performanță, Consiliul Județean face praf și proiectele culturale”, Consiliul Județean Brașov consideră că autorul acestui material jurnalistic aduce atingere și prejudicii de imagine autorității județene prin modul de expunere a unor informații privind finanțările pentru proiecte culturale acordate de către autoritatea județeană în acest an, având ca unică sursă de documentare afirmațiile primarului municipiului Făgăraș, domnul Gheorghe Sucaciu.

Recunoaștem dreptul fundamental al libertății de exprimare, însă considerăm că autorul articolului publicat de platforma NewsBV.ro, în data de 30 mai 2018, sub titlul „După finanțarea proiectelor pentru sportul de performanță, Consiliul Județean face praf și proiectele culturale” a încălcat cele mai elementare reguli de scriere a unei știri, respectiv corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul articolului și citarea tuturor părților implicate în conflictul reliefat de știre.

Practic, jurnalistul nu a contactat Consiliul Județean Brașov pentru a obține poziția acestuia în privința acuzațiilor exprimate de primarul din Făgăraș. În acest sens, Consiliul Județean Brașov consideră că trebuie să fie lămurite următoarele aspecte:

Prin finanțările oferite pe baze competitive unor proiecte culturale, Consiliul Județean Brașov urmărește să dezvolte în județ o viață culturală diversificată, racordată la cultura europeană, care să schimbe mentalități și să formeze noi consumatori culturali.

Aceasta este a patra sesiune de finanțări culturale susținută de administrația județeană și de la an la an au fost depuse tot mai multe cereri de finanțare conținând proiecte tot mai bune. Dacă în 2015 cele mai multe proiecte au fost depuse de către primării din județ, iar din 13 proiecte finanțate în acel an un număr de 7 au aparținut chiar unor primării din Țara Făgărașului (numai Drăgușul a obținut în acel an trei proiecte centrate pe manifestări folclorice ca modalitate de valorificare a patrimoniului cultural imaterial), tot mai multe asociații au început să depună proiecte care acoperă și alte arii tematice și priorități urmărite prin ghidul de finanțare: teatru și film, spectacole în genuri muzicale cât mai diverse – jazz, fanfară, video-artă, noile media, dezbateri pe teme de mare actualitate ș.a. Publicul
către care se îndreaptă aceste manifestări culturale este tot mai numeros și mai eterogen. Considerăm astfel, în mod justificat, că menirea noastră ca vector al dezvoltării culturii – în limitele unui buget nu foarte generos – este tot mai bine îndeplinită.

Grila de punctare a acestor proiecte este similară cu cea utilizată de către Administrația Fondului Cultural Național și de alți finanțatori din țară. Pentru a elimina într-o măsură cât mai mare subiectivismul în notare – în anumite privințe inevitabil în evaluarea unui astfel de proiect, și pentru a respecta prevederile legii, Consiliul Județean Brașov a angajat evaluatori externi, specialiști din instituțiile culturale ale orașului, cu minimum trei ani experiență în domeniu. Din rapoartele de evaluare ale acestora reiese că proiectele depuse anul acesta de primăriile din județ sunt inferioare din punctul de vedere al calității, originalității și impactului social celor depuse de asociațiile culturale
desemnate câștigătoare, în consecință, au obținut punctaje mai mici.

Proiecte ale Casei de Cultură Făgăraș au fost finanțate de către Consiliul Județean Brașov în fiecare an. În 2017, inclusiv Municipiul Făgăraș a avut un proiect finanțat de către Consililul Județean Brașov – Festivalul Zilele Bucătăriei Medievale, proiect care ulterior a primit o corecție financiară, întrucât nu și-a realizat indicatorii decât parțial, mai precis, nu a avut audiența scontată.

În aceste condiții, înțelegem nemulțumirile solicitanților care nu și-au regăsit în acest an proiectele pe lista celor admise. De bună seamă, fiecare dintre aceștia consideră că proiectul pe care l-a depus este cel mai bun, manifestând evident un subiectivism mult mai mare decât cel de care sunt acuzați evaluatorii. Consiliul Județean Brașov dă asigurări că nu există o categorie privilegiată de beneficiari ai finanțărilor nerambursabile, ci doar criterii de selecție exigente și o competiție tot mai strânsă.

Semnalăm faptul că din 17 proiecte admise în 2018, un număr de 13 au în componență evenimente care serbează Centenarul Marii Uniri. Spre exemplu Festivalul de jazz, pomenit într-un mod incriminator în articolul postat pe NewsBV.ro, include o seară de jazz românesc (Autorul apreciază evenimentul dar îşi recunoaşte limitele şi recunoaşte că nu are cunoşţinţă de vreun show de gospel acum 100 de ani la Alba Iulia… – n.a.).

Dacă în anul 2017, din 23 de proiecte admise doar 7 erau localizate în orașul Brașov, anul acesta, într-adevăr, au fost depuse și admise mai multe proiecte care se vor desfășura în municipiul reședință de județ. Vom avea peste vară un Brașov cultural, cu filme de Cannes, jazz și blues la „Reduta”, cu artiști contemporani prezenți într-un centru cultural inovator în cadrul festivalului Amural și cu alte activități interesante. Legat de festivalul Amural, care stârnește o mare suspiciune autorului articolului din NewsBV.ro prin faptul că este finanțat de două instituții publice brașovene fapt altminteri perfect legal potrivit prevederilor legale – îl cităm pe decanul Facultății de Litere din
Brașov, Adrian Lăcătuș, care într-un interviu acordat revistei Cultura BV era de părere că „Amural este cel mai încurajator fenomen cultural al Brașovului din ultimii ani” (cu tot respectul pentru dl. Adrian Lăcătuș, personalitate de marcă a Brașovului, dar parcă finanțarea proiectelor trebuia făcută după niște criterii cât mai puțin subiective şi nu după păreri – n.r.).

Cu toate că primăriile din județ, cu o singură excepție, nu se numără printre aplicanții declarați eligibili și finanțabili în limita bugetului alocat, comunele brașovene vor fi beneficiarele a 7 proiecte culturale care, ca arie de răspândire, vor cuprinde mare parte din județ. Caravana Cinema Tour Kids va proiecta filme pentru copii în peste 20 de comune (anul trecut a avut proiecții în 30 de localități în fața unui număr de peste 3.000 de copii), Săptămâna Haferland se va desfășura la Rupea, Roadeș, Criț, Bunești, Meșendorf și Viscri, iar concerte de muzică sacră vor avea loc la Vulcan, Ghimbav, Hărman, Prejmer, Cristian, Râșnov și Brașov în cadrul festivalului Musica Barcensis. Cristianul și Râșnovul vor găzdui și anul acesta două festivaluri de prestigiu – C’Art Fest și Festivalul de Film și Istorii, iar
Mercheașa și Racoș vor fi animate de proiectele asociației Carpaterra.

Constatăm cu regret o oarecare lipsă de înțelegere din partea unor edili a spiritului în care se derulează aceste finanțări culturale – lipsit de orice partizanat, în conformitate cu principiile enunțate în ghidul de finanțare, și ne exprimăm speranța ca în viitor astfel de neînțelegeri să fie depășite.

Sperăm, de asemenea, ca autorul articolului din NewsBV.ro să înțeleagă importanța culturii în dezvoltarea generală a județului și să realizeze că pe lângă aeroport, drumuri și spitale, este necesar să finanțăm și proiecte culturale. Nu în ultimul rând, atragem atenția că acest articol aduce prejudiciu de imagine unor asociații culturale care au prezentat proiecte valoroase.

În legătură cu proiectele sportive care au ținut capul de afiș al publicației NewsBV.ro cu două săptămâni în urmă, Consiliul Județean Brașov precizează că așa-zisele „inginerii financiare” au fost erori în evaluare ale unor funcționari din structura executivului, pentru care au fost luate deja măsuri administrative, iar procedura de selecție va fi reluată în perioada imediat următoare.

  • Director executiv – Nicolae SĂCUIU
  • DMP Șef Serviciu SICTSCRE- Daniela PRAHOVEANU

P.S.

Consiliul Județean Brașov „uită” faptul că ingineriile financiare la proiectele depuse pentru a fi finanţate pentru „Sportul de performanţă” au fost dezvăluite mai întâi de newsbv.ro și abia apoi au fost luate măsuri de către instituție. Dacă nu ar fi apărut în presă, oare mai luau măsuri? Mai mult, modul catastrofal în care au fost făcute evaluările la acest capitol au determinat instituţia să anuleze finanţările tututor proiectelor…

Mulţumim Consiliului Judeţean că prin gravele erori adminsitrative ajută newsbv.ro să aibă articole care ţin „capul de afiş al publicaţiei”.

Referitor la punctarea şi aprecierea proiectelor culturale, subiectivismul a fost mai mult decât evident. S-au alocat sume importante de bani pentru proiecte care ar trebui să fie subscrise Centenarului Marii Uniri. Câte proiecte sunt dedicate real Centenarului Marii Uniri, nu doar declarate acestui scop pe hârtie doar pentru a fi finanțate?

Mai mult, proiecte declarate neelegibile de Primăria Braşov au fost finanţate en-fanfare la Consiliul Judeţean. Oare cei de la Primărie nu au fost interesaţi să aloce resurse financiare unor evenimente apreciate ca fiind de marcă la judeţ, revenim, pe criterii ce ţin de subiectivism?

Punctul de vedere al Consiliului Judeţean a fost exprimat clar prin modul în care au fost selectate proiectele culturale pentru a fi finanţate.

Sperăm, de asemenea, ca reprezentanţii Consiliului Judeţean să înțeleagă importanța culturii finanţate echitabil în dezvoltarea generală a județului, pe lângă aeroport, drumuri și spitale. Nu în ultimul rând, atragem atenția că modul cum se desfășoară activitatea în Consiliul Județean poate aduce prejudicii unor asociații și cluburi care au prezentat proiecte valoroase, au fost declarate eligibile, iar apoi li s-a retras finanțarea…

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.