Anunț începere proiect „Dotarea firmei GlamArt Media cu echipamente foto profesionale”

Proiectul “Dotarea firmei GlamArt Media cu echipamente foto profesionale”, cod MySMIS 104720, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC GlamArt Media SRL și are o valoare totală de 1.082.284,77 lei, din care 862.747,12 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 06.03.2018 – 06.03.2019. Obiectivele proiectului sunt:

  1. Achizitionarea de echipamente foto cu accesorii profesionale in lunile 3-8 ale proiectului.
  2. Achizitionarea unor echipamente IT in lunile 5-8 ale proiectului.
  3. Realizarea unui site de promovare a serviciilor firmei cu magazin online în lunile 6-11 ale proiectului.
  4. Crearea a cinci noi locuri de munca în lunile 10-12 ale proiectului.
  5. Cresterea cifrei de afaceri de la 124.000 lei la 757.883 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
  6. Cresterea profitului de la 87.876 lei la 321.255 lei în 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului

Leave a Reply

Your email address will not be published.