Continuă lupta pentru recâştigarea Cetăţuii Braşovului de comunitatea locală

Continuă lupta pentru recâştigarea Cetăţuii Braşovului de comunitatea locală

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis judecarea pe fond formulată de SIF MUNTENIA S.A., şi a dispus „restituirea către petentă a sumei de 9.777 lei, achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru. Definitivă”.

„Daca Curtea Supremă menține hotărârea instanței de fond, Cetatuia ajunge la Ministerul Culturii. Vedem după aceea ce vor decide ei, o administrează sau o dau primăriei spre administrare”, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Magistraţii  Curţii de Apel Braşov au decis, în 14 iunie 2017, că SIF Transilvania, prin Aro Palace SA, au intrat în mod ilegal în proprietatea Cetăţuii de pe Dealul Straja.

Iată ce au decis judecătorii:

Admite apelurile formulate de către apelantele pârâte SC ARO PALACE SA şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, împotriva Sentinţei civile nr.169/S din 03.10.2016 a Tribunalului Braşov. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul apelantei pârâte SC ARO PALACE SA, formulată de către intervenientul Societatea de Investiţii Financiare Muntenia SA. Admite apelul incident formulat împotriva aceleiaşi sentinţe de către apelantul intervenient Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat convenţional de către AJFP Braşov. Schimbă în parte Sentinţa civilă nr.169/S din 03.10.2016 a Tribunalului Braşov în sensul că: Respinge în tot cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost ulterior completată, formulată de reclamantul Municipiul Braşov, reprezentat legal de Primar în contradictoriu cu pârâţii SC Aro Palace SA, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Turismului, Ministerul Economiei, şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene Respinge şi respinge cererea formulată de către reclamant în contradictoriu cu acest pârât ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Respinge excepţia inadmisibilităţii invocării excepţiei de nelegalitate şi admite excepţia de nelegalitate a Ordinului Ministrului de Interne nr. 470/1974, a pct.10 din anexa la Ordinul Ministrului Turismului nr. 154/26.04.1991 şi a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO8 nr. 0223, emis de Ministerul Turismului, în data de 15.11.1994, în ce priveşte suprafaţa de 5.002 mp aferentă imobilului „Complex Cetate”. Constată nelegalitatea Ordinului Ministrului de Interne nr. 470/1974, a pct.10 din anexa la Ordinul Ministrului Turismului nr. 154/26.04.1991 şi a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO8 nr. 0223, emis de Ministerul Turismului, în data de 15.11.1994, în ce priveşte suprafaţa de 5.002 mp aferentă imobilului „Complex Cetate”. Dispune rectificarea CF 130755 Braşov în sensul intabulării dreptului de proprietate al Statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, asupra imobilului înscris sub nr. top 2068/1/2, în suprafaţă de 5.002 mp. Înlătură dispoziţiile privind constatarea faptului că imobilul denumit generic „Complex Cetate’’ constituie obiectul dreptului de proprietate publică al intervenientului Statul Român, fiind un monument de interes public naţional, cele privind constatarea nulităţii absolute a Ordinului Ministrului de Interne nr. 470/1974, a nulităţii absolute parţiale a Ordinului Ministrului Turismului nr. 154/26.04.1991, respectiv a poziţiei nr.10 din Lista anexă a imobilelor care fac parte din patrimoniul SC Postăvarul SA, cu privire la „Complexul Cetate’’ şi a nulităţii absolute parţiale a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria MO8 nr. 0223, emis de Ministerul Turismului, în data de 15.11.1994, pentru suprafaţa de 5.002 mp, aferentă imobilului,, Complex Cetate’’, şi cele privind obligarea pârâţilor să achite, în solidar, reclamantului Municipiul Braşov suma de 29.973 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial. Păstrează dispoziţiile sentinţei apelate referitoare la admiterea cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Statul Român, reprezentat legal de Ministerul Finanţelor Publice şi obligarea pârâtei SC Aro Palace SA să lase intervenientului Statul Român în deplină proprietate şi posesie imobilul mai sus identificat. Respinge apelul formulată de către apelanta pârâtă SC ARO PALACE SA, împotriva încheierii de şedinţă din data de 21.03.2016, pronunţată în dosarul cu nr. de mai sus, pe care o păstrează. Respinge apelul formulat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi continuat de către Ministerul Turismului, Ministerul Economiei, şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, precum şi apelul incident formulat de către reclamantul Municipiul Braşov, prin Primar împotriva Sentinţei civile nr.169/S din 03.10.2016 a Tribunalului Braşov. Anulează apelul incident introdus de către Ministerul Afacerilor Interne împotriva aceleiaşi sentinţe. Obligă apelantul reclamant Municipiul Braşov, prin Primar la plata către Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Braşov. Pronunţată în data de 14.06.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţe.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.