Burse pentru elevii din municipiul Braşov şi în semestrul al doilea

Burse pentru elevii din municipiul Braşov şi în semestrul al doilea

În ședința Consiliului Local Brașov din 27 octombrie 2017 s-a aprobat acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2016-2017- semestruI I. La viitoarea ședință ordinară de plen, consilierii locali vor dezbate și aproba fondurile necesare pentru alocarea burselor și pentru semestrul al doilea, care se desfășoară pe parcursul acestui an.

Alocarea burselor pentru elevi se va face păstrându-se aceleși categorii de burse, la aceleași valori precum și criterile de acordare prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Adrian Oprică

„Continuăm programul de acordarea a burselor pentru elevi, existând o preocupare la nivelul administraţiei locale atât pentru a veni în sprijinul elevilor care provin din familii defavorizate, cât şi pentru a răsplăti performanţa. Mai mult, în acest an, în luna iunie, respectiv iulie, după cum e cayul, vom acorda o bursă suplimentară celor mai buni elevi din fiecare clasă”, a declarat pentru newsbv.ro consilierul local Adrian Oprică, preşedintele Comisiei juridice şi de administraţie publică locală.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanță, care vor fi acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice. Valoarea bursei de performanță este de 100 de lei/lună.

Bursa de merit are tot valoarea de 50 de lei/lună și este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum și elevilor care au obţinut unul din primele trei locuri la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

Al treilea tip este „Bursa de studiu”, în valoare de 30 de lei/lună, care va fi acordată elevilor care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7, cu media 10 la purtare.

Bursa de ajutor social, în valoare de 25 de lei/lună va ajunge la elevii brașoveni care suferă de anumite afecţiuni sau care provin din mediul rural şi frecventează o şcoală din Braşov, precum la cei care nu au venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie, stabilit la 850 de lei. Bursa de ajutor social se acordă cu condiția ca familia elevului să nu deţină terenuri agricole mai mari de 20.000 de mp în zonele colinare și de șes și 40.000 mp în yonele de munte.

De asemenae, se propune stimularea elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură, prin suplimentarea burselor pe luna iunie/iulie 2018 după caz.

Sume alocate pentru bursa de merit suplimentara aferenta lunii iunie 2018
pentru elevii care au obtinut prima medie generala pe clasa pentru elevii care au obtinut a -II-a medie generala pe clasa pentru elevii care au obtinut a -III-a medie generala pe clasa
250 lei 150 lei 50 lei

Se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Braşov,  pentru anul şcolar 2017-2018 – semestrul II, un număr de 11.999 burse.

Necesarul de fonduri pentru acordarea acestor burse este în sumă de 3,187 milioane de lei. Această sumă va fi asigurată şi aprobată pe fiecare instituție de învățământ pe anul 2018 odată cu aprobarea bugetului municipiului Brașov şi a bugetelor instituţiilor cu finanţare din bugetul local pentru anul 2018.

  1. […] Elevii brașoveni din învăţământul preuniversitar de stat, care au performanţe deosebite la învăţătură, vor primi burse şi în cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2017 – 2018. […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.