Apel de selecţie prelungit al proiectelor

Măsura A1/P1 DI1C – „Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2/A1/P1 DI1C

 Data limită de depunere a proiectelor:  19 Ianuarie 2018

Depunerea proiectelor pentru Măsura A1/P1 DI1C se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Fondurile disponibile pentru Măsura A1/P6 DI1C – ,,Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol” sunt de 66.717 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul

Măsurii A1/P1 DI 1C este de 66.717 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

 Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă)

Măsura A1/P1 DI1C se adresează entitățiilor publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermierii din teritoriul Ținutul Bârsei. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională care accesează fondurile disponibile prin măsura A1.

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii A1/P1 DI1C din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura A1/P1 DI1C.

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate