Ce taxe vor plăti brașovenii în cadrul SPCLEP anul viitor

Ce taxe vor plăti brașovenii în cadrul SPCLEP anul viitor

Primăria Braşov a publicat proiectul Hotătârii de Consiliu Local privind taxelor aplicate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Braşov pe anul 2018.

Astfel, tarifele aplicate la nivelul SPCLEP rămân neschimbate, a afirmat directorului serviciului, Gheorghe Roşca, care a precizat că aceste taxe nu au mai fost modificate în ultimii 5 ani.

În proiectul de hotărâre prezentat Consiliului Local, taxele care vor fi practicate în anul următor sunt următoarele:

  • taxa pentru oficierea căsătoriei sâmbăta – 130 lei;
  • taxa pentru oficierea căsătoriei în zi de duminică – 270 lei, iar taxa foto și video este de 30 de lei;
  • taxă  arhivă  pentru procesare documentaţie la cererea persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru eliberarea / actualizarea certificatelor, livretelor de  familie, dovezilor  / adeverinţelor din raza de competenţă – 12 lei;
  • taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie pentru fiecare document – 3 lei;
  • taxă procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi a extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la  autorităţile locale competente, avizarea înscrierii menţiunilor privind statutul civil al persoanelor întocmite de autorităţile străine, procesare documentaţie dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă,  procesare documentaţie privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne – 30 lei;
  •  taxă privind furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor /informaţie/persoană – 5 lei;
  • taxă de urgenţă  pentru soluţionarea cererilor şi eliberarea, în termen de maxim 48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor şi actelor din raza de competenţă – 100 lei.

Contravaloarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorii şi a contravalorii vizei de stabilire a reşedinţei sunt stabilite prin acte normative.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.