Primăria Brașov vrea colaborare cu Ana Teleferic pentru domeniul schiabil. Ce obligații au părțile

Primăria Brașov vrea colaborare cu Ana Teleferic pentru domeniul schiabil. Ce obligații au părțile

Consiliul Local Brașov este solicitat ca, la următoare ședință ordinară de plen, să aprobe colaborarea dintre municipalitate și societatea Ana Teleferic, pentru adminsitrarea domeniului schiabil și a instalațiilor de transport pe cablu din proprietatea Brașovului.

La această oră, există două instalaţiile de transport pe cablu – Telescaun Ruia şi Lupului, achiziţionate de Municipiul Braşov în cadrul obiectivului de investiţii “Reamenajare domeniul schiabil în Poiana Braşov”. De asemenea, mai sunt opt instalaţii de transport pe cablu ce se află în proprietatea şi operarea societăţii comerciale Ana Teleferic SA.

Repreyentanții Primăriei spun că, prin colaborare cu Ana Teleferic S.A., se urmăreşte operarea pe întreg domeniul schiabil din staţiunea Poiana Braşov cu un singur SKI PASS, unic pe tot arealul, atât pe instalaţiile Municipiului Braşov cât şi pe cele ale S.C. Ana Teleferic S.A., urmărind astfel a nu se crea schiorilor o stare de disconfort în ce priveşte procurarea cartelor şi folosirea pârtiilor.

Primăria Braşov trebuie să asigure administrarea şi întreţinerea domeniului schiabil din Poiana Braşov, gestionarea activităţii de vânzare a cartelelor şi de repatizare a sumelor rezultate proporţional cu numărul de turişti transportaţi pe fiecare instalaţie de transport pe cablu din Poiana Braşov, să asigure achiziţionarea şi inscripţionarea cartelelor reincarcabile, să efectueze transportul sumelor încasate, în urma convenţiei, care se face de către Direcţia Fiscală Braşov, care preia de la casierul colector desemnat de Ana Teleferic SA sumele încasate în ziua precedentă de la casierii şi le transportă la Trezoreria Municipiului Braşov.

Tot municipalitatea asigură mentenanţa sistemului de încasare şi repartizare a sumelor rezultate din vânzarea cartelelor, potrivit datelor furnizate de SKI DATA, operarea instalaţiilor de transport pe cablu, proprietatea sa, în baza unui program stabilit de comun acord de conducerea asocierii şi pune la dispozitie două masini retur carduri RFID SKI DATA.

De cealaltă parte, Ana Teleferic SA pune la dispoziţia colaboratorului său opt casierii, după cum urmează: Telecabina Kanzel – 1 punct de vânzare; Telecabina Capra Neagră – 2 puncte de vânzare; Telecabina Postăvarul – 4 puncte de vânzare; Casierie centrală în incinta Hotel Sportul din Poiana Braşov pentru vânzarea cartelelor, inclusiv asigurarea personalului de specialitate.

Tot partenerul privat asigură întreţinerea şi înzăpezirea Pârtiei Bradul prin forţe proprii până la branşarea instalaţiilor de apă la sistemul centralizat, ssigură achiziţionarea cartelelor de unica folosinta si a hartiei termice pentru casierii, amenajarea în comun cu municipalitatea a covorului de zăpadă cu utilaje proprietatea Ana Teleferic.

Societatea mai asigură operarea instalaţiilor de transport pe cablu, proprietatea sa, în baza unui program stabilit de comun acord cu Primăria și permite folosinta garajului propriu, in suprafata de aproximativ 500 mp, pentru intretinerea si mentenenta tuturor masinilor;

Cum se împart banii? 

Repartizarea încasărilor rezultate din operarea instalaţiilor de transport pe cablu aflate pe domeniul schiabil din Poiana Braşov se va face pe baza programului pus la dispoziţie de SKI DATA, controlul privind volumul prestaţiei, fiind făcut de către ambii colaboratori şi ca terţă parte de către SKI DATA prin trei centrale legate în reţea cu toate punctele de vânzare şi de acces la instalaţii.

Repartizarea se face pe baza numărului de turişti transportaţi şi funcţie de cuantificarea accesului pe fiecare tip de instalaţie, pe baza tarifelor de transport stabilite de comun acord.

Părţile sunt de acord ca repartizarea încasărilor să se realizeze periodic la interval de două zile, urmând ca sumele încasate prin P.O.S. – uri să fie repartizate lunar.

Sumele aferente SKIPASS-urilor vândute şi neutilizate, în totalitate sau în parte, se împart între colaboratori la încetarea prezentei convenţii de colaborare. Ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţurilor contabile cad în sarcina fiecăruia dintre semnatarii convenţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate