Consiliul Județean, despre turismul durabil la Convenția Carpatică

Consiliul Județean, despre turismul durabil la Convenția Carpatică

Județul Brașov, alături de Ministerul Turismului, reprezintă Platforma Carpatică pentru Turism Durabil – Centrul România, la cea de-a cincea Conferință a Părților din cadrul Convenției Carpatice (COP5), eveniment ce are loc o dată la trei ani și care anul acesta s-a desfășurat la Lillafured, Ungaria, în perioada 10-12 octombrie.

Întâlnirea este organizată în două părți: segmentul tehnic, vizând prezentarea demersurilor făcute în cadrul Convenției Carpatice pe fiecare din domeniile: schimbări climatice, biodiversitate, agricultură durabilă, managementul durabil al pădurilor, turism durabil, moștenire culturală, transport durabil, educație și conștientizare, cooperarea cu alte instituții și programe europene, precum și definitivarea deciziilor ce urmează a fi aprobate în partea a doua; segmentul ministerial, vizând aprobarea deciziilor COP5, stabilirea deciziilor viitoare la nivelul lanțului Carpatic, adoptarea și semnarea Protocolului pe Agricultură Durabilă și Dezvoltare Rurală, la care și România aderă.

Consiliul Județean Brașov este reprezentat la această întrunire de managerul public Alina Szasz, care a susținut o prezentare despre Platforma Carpatică pentru Turism Durabil (CSTP) – Centrul România și demersurile făcute de la înființarea lui până în prezent.

Potrivit Alinei Szasz, pentru CSTP – Centrul România urmează continuarea campaniei de conștientizare asupra Convenției Carpatice, organizarea următoarei întâlniri a Grupului de Lucru pe Turism coordonat de Ministerul Turismului (National Tourism Task Force – NTTF), într-una din zilele Târgului de Turism al României din perioada 16-19 noiembrie 2017, precum și participarea la o întâlnire cu celelalte centre din cadrul CSTP (Ucraina și Polonia) pentru alocarea sarcinilor asumate prin programul de lucru pentru următorii trei ani și identificarea de posibile proiecte comune și surse de finanțare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.