Burse pentru elevi, și în primul semestru al acestui an școlar

Burse pentru elevi, și în primul semestru al acestui an școlar

Consiliul Local Brașov va discuta la ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul reşedinţă, pentru anul şcolar 2017-2018 – în primul semestru.

Alocarea burselor pentru elevi se va face pastrându-se aceleși categorii de burse, la aceleași valori precum și criterile de acordare prevăzute de Ordinul MECTS nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea cea mai mare o au bursele de performanță, care vor fi acordate elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiadele naţionale sau care s-au clasat pe unul din primele trei locuri la etapele naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice. Valoarea bursei de performanță este de 100 de lei/lună.

Bursa de merit are tot valoarea de 35 de lei/lună și este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum și elevilor care au obţinut unul din primele trei locuri la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare.

Al treilea tip este „Bursa de studiu”, în valoare de 30 de lei/lună, care va fi acordată elevilor care provin din familii ce au un venit lunar pe membru de familie echivalent sau mai mic decât salariul minim pe economie şi care au media generală în semestrul anterior peste 7, cu media 10 la purtare.

Bursa de ajutor social, în valoare de 25 de lei/lună va ajunge la elevii brașoveni care suferă de anumite afecţiuni sau care provin din mediul rural şi frecventează o şcoală din Braşov, precum la cei care nu au venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie, stabilit la 850 de lei. Bursa de ajutor social se acordă cu condiția ca familia elevului să nu deţină terenuri agricole mai mari de 20.000 de mp în zonele colinare și de șes și 40.000 mp în yonele de munte.

La data de 11 septembrie 2017, mai erau alocate și nerepartizate fonduri pentru burse în valoare de 1.545.964 de lei, ceea ce înseamnă că pentru acoperirea întregului an fiscal mai este necesară suma de 81.000 de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.