Dezvoltare durabilă între regiunea Brașov și regiunea Vidin

Dezvoltare durabilă între regiunea Brașov și regiunea Vidin

În perioada 5 – 8 octombrie, o puternică delegație formată din 30 de oameni de afaceri și slujitori ai Bisericii Ortodoxe din cadrul Mitropoliei Ardealului – delegație condusă de primarul municipiului Făgăraș, Gheorghe Sucaciu și primarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru, precum și de către consilierul județean Andi Kadaș din partea Consiliului Județean Brașov – a efectuat o deplasare în Bulgaria la invitația omologilor lor din municipiul Vidin, reședința județului Vidin, precum și din stațiunea balneo-climaterică, Vârșeț.

Pentru oamenii de afaceri, suportul economic a fost asigurat de Casa de Comerț Balcanică, condusă de prof. dr. Liviu Pandele, iar din punct de vedere al asistenței consulare, din partea Ambasadei Bulgare la București, primul secretar Ivaylo Marinov, șeful Biroului Economic de la București, din partea română, ministrul consilier Radu Călin Moldovan, șeful Biroului Economic de la Sofia.

Delegațiile și vizitele dintre România și Bulgaria, precum și tratatele de înfrățire și colaborare demarate, se înscriu în politica strategică adoptată de grupul de lucru creat între cele două țări, la întâlnirea dintre președintele României Klaus Johannis, și președintele Bulgariei Rumen Radev, precum și în elementele de sustenabilitate economică convenite la întâlnirea primilor miniștri de la Varna, din această lună.

De asemenea, primarii din cele două localități brașovene au inițiat aceste parteneriate interesați de a implementa proiecte europene transfrontaliere, având totodată în derulare unele proiecte de interes local. La nivel județean, primarii localităților beneficiază de consensul general al administrațiilor județene și a președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.

 Negocieri prelungite la Vidin

La întâlnirea de la Vidin, delegația a fost întâmpinată de prefectul regiunii Vidin, precum și de primarul municipiului, Ognyan Tsencov, iar din partea română, delegația fost coordonată de primarul Gheorhghe Sucaciu și administratorul public al orașului, Marius Rica.

Datorită complexității problemelor abordate, discuțiile începute la ora 14.00 s-au prelungit până aproape târziu de ora 20.00. Au fost abordate problematici legate de reabilitarea orașelor-cetate, crearea unor parcuri tematice adiacente cetăților, a unor centre de afaceri, centre expoziționale, precum și parcuri științifice și de transfer tehnologic, dar și modalități de decontaminare a zonelor, având în vedere că unele dintre părți au probleme de acest gen.

De asemenea, s-a dispus crearea unui grup de lucru privind inventarierea în regiune a unor obiective comune turistice-culturale-religioase și crearea unor circuite de acest gen. Primarul Făgărașului a impus grupurilor de lucru constituite între cele două părți un program de așa manieră încât prin memorandumurile care se vor semna să se stabilească termene concrete și pași de urmat.

Continuă discuţiile şi la Vârșeț

Începerea vizitei în orașul Vârșeț a delegaților de la Cristian a început prin slujba comună desfășurată de către slujitorii Bisericii Ortodoxe Bulgare și slujitorii Bisericii Ortodoxe Române, aparținători Mitropoliei Ardealului, la celebra mănăstărie din regiune, Klisurski Manastir.

Ambele părți, respectiv Primăria Cristian și Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou alături de partenerii, mănăstirea Klisurki și Primărie Vărșeț, au fost interesate de demararea unei serii de programe ce vizează schimburi între elevi, organizarea unei tabere de formare continuă școlară, pe perioada verii, cu suportul și sprijinul, colectivelor profesorale dintre școlile din cele două zone. Acest program va fi coordonat de directorul Școlii Gimnaziale din localitatea Cristian, Camelia Enache, sprijinită de consilierul educativ al școlii, Florentina Coman.

De altfel, directorul școlii, discutând cu omologii bulgari, au convenit atât în ziua vizitei, cât și a doua zi, crearea unor programe de schimburi și pentru profesori, precum și găsirea unor forme de colaborare continuă pentru dezvoltarea socio-profesională a dascălilor, organizarea unor sesiuni științifice și culturale comune și găsirea unor modalități de înțelegere a realităților culturale dintre cele două națiuni.

În cadrul discuțiilor dintre părintele stareț de la Cristian, Protosinghel Clement Mircea, și părintele stareț de la Klisurski, Arhimandrit Antim, susținuți de edilii celor două localități, s-a propus și înființarea a două centre sociale și educaționale pentru copiii orfani, inclusiv din cei proveniți din familii monoparentale sau din teatre de operații ale familiilor creștine decedate în condiții de exod sau război.

Oficialitățile din Cristian au abordat și problematica upgradării atractivității localităților în sensul creării unor parcuri tematice, a unor centre și platforme educațional-expoziționale pentru derularea unor festivaluri gastronomice comune sau a unor festivaluri de film. O adresabilitate deosebită din partea ambilor edili a fost pentru crearea unor cinematografe de tip drive-in, precum și alte atracții turistice pe care ambele părți le vor conveni.

„În următoarea etapă, vom stabili echipe de lucru care vor analiza oportunitățile de colaborare, baza legală și identificarea unor surse de finanțare pentru demararea unor proiecte comune și atractive pentru cele două localități urmând ca cele două planuri să aibă o componentă strategică de dezvoltare pe 5, 10, 20 ani, planuri ce vor fi validate de cele două consilii locale și însușite de către acestea, urmând să fie integrate în strategia de dezvoltare a localităților”, a subliniat primarul comunei Cristian.

Gicu Cojocaru a adresat tuturor reprezentanților din Consiliul Local Cristian, așa cum a făcut-o și omologul său din Vârșeț, îndemnul ca să vină fiecare parte cu idei de lucru care vor integrate în acest master-plan.

Nu în ultimul rând, societatea de servicii publice de alimentare apă și salubritate din Cristian, Dorobeiul SRL, reprezentată de directorul Bozocea Sabu, a avut discuții cu primarul din Vârșeț pe linie de colectare selectivă a deșeurilor și modul de implementare a unui astfel de program. Și șeful SVSU Cristian, Ioan Pintilie, una dintre cele mai dotate unități voluntare din județ și cu o experiență îndelungată, a purtat discuții cu reprezentanții municipalității bulgare urmând ca pe viitor să facă un schimb de experiență, precum și instruirea voluntarilor bulgari la Cristian.

Bibliotecă românească la Vidin

Colaborarea dintre Brașov și Vidin este mult mai veche, cu ani în urmă, părintele paroh Eugen Comșulea donând Asociației Românilor din Bulgaria – Vidin mii de volume și manuale în limba română, putându-se astfel înființa o Bibliotecă Românească la Vidin.

De altfel, grupul de lucru al preoților din Brașov – Protosinghel Clement, preoții parohi Eugen Comșulea și Ilie Muntean și preotul militar Ioan Epaminond Boroș –  au propus părții bulgare, care a și acceptat, editarea unei cărți de rugăciuni în limba bulgară și română, propunerea urmând să fie implementată după binecuvântarea ierarhilor ambelor părți

 

  1. Verificați pe site ul primariei Cristian cine este șeful SVSU Cristian.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.