S-a semnat contractul pentru „Drumul de sub munte”

S-a semnat contractul pentru „Drumul de sub munte”

Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P – format din DJ 104A, km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”.

Proiectul, care are ca obiectiv principal creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane și presupune și construcția de trotuare și amplasarea de stații de transport public, este finanțat prin POR 2014-2020.

Valoare totală a proiectului este de aproape 147 milioane de lei, din care aproape 123 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Proiectul presupune modernizarea mai multor drumuri județene, care leagă localitățile Şinca, Hârșeni, Lisa, Recea, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea, Ucea și orașul Victoria.

Se estimează că, datorită dezvoltării infrastructurii de transport, vor fi atrași în zonă noi investitori, iar numărul turiștilor care vizitează sau tranzitează zona va crește.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritate de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructură TEN-T.

Leave a Reply

Your email address will not be published.