Construirea unei clădiri cu opt etaje, pe un spațiu verde din Brașov, ar putea fi contestată în instanță

Construirea unei clădiri cu opt etaje, pe un spațiu verde din Brașov, ar putea fi contestată în instanță

Intenţia unui dezvoltator imobiliar, care şi-a propus construirea unui bloc cu opt etaje pe un spaţiu verde, la intersecţia străzilor Calea Bucureşti şi Nicolae Titulescu (zona Trei Alimentare), a atras atenţia cetăţenilor care locuiesc în apropierea acestei zone.

Locatarii Asociaţiei de Proprietari nr. 15, şi-au manifestat nemulţumirea faţă de acest proiect, şi au trimis o adresă Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari Braşov (FAP).

Reprezentanţii FAP spun că vor sprijini solicitarea asociaţiei şi vor cere anularea contractului de vânzare a parcului.

„În caz de nevoie (dacă se va aproba totuşi construirea acestor clădiri pe acel spaţiu verde), federaţia este pregătită să sprijine necondiţionat demersul legal al asociaţiei, în sensul deschiderii unei acţiuni în instanţă, prin care să ceară anularea vânzării şi revenirea acestui teren la statutul sau iniţial, respectiv, domeniu public aflat în patrimoniul municipalităţii”, a precizat președintele, FAP, Vasile Emil Martin.

Se pare că terenul respectiv a fost vândut de către Primăria Brașov către o persoană privată, care a dorit în urmă cu 10-15 ani, să construiască o cladire P+12. Acțiunea a fost stopată la acel moment, de către locatarii din zonă, dar problema a revenit în actualitate.

În opinia FAP Brașov, construirea acelei clădiri ar încălca Legea 255, din 2006, care reglementează regimul juridic al înălțimii și al apropierii de alte clădiri, dar și reglementările în vigoare, din perspectivă ecologică și protecția mediului.

Foto: arhiva

 1. Si ceva parnaie nu strica. Ca daca tinea vrajeala ne trezeam cu blocul. Ca si pe Warthe.

  Reply
 2. Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

  Text preluat din Indaco Lege

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 22/10/2007

  Avand in vedere degradarea spatiilor verzi de pe teritoriul localitatilor din Romania, cauzata de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltarii activitatilor economice si sociale, in scopul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii prin cresterea suprafetelor de spatii verzi din localitati, al protejarii si gestionarii durabile a acestora, precum si al cresterii standardelor de viata ale locuitorilor, tinand cont de faptul ca lipsa unei reglementari imediate duce la imposibilitatea unui management corespunzator al mediului in localitati, iar lipsa unei planificari strategice in acest domeniu conduce la probleme grave de sanatate si la o calitate scazuta a standardelor de viata ale populatiei, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „Art. 71. – (1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.
  (2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.”
  2. La articolul 96 alineatul (2), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
  „11. obligatia autoritatilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le stramuta;”.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.