Se fac înscrieri pentru MBA la Universitatea Transilvania

Se fac înscrieri pentru MBA la Universitatea Transilvania

În perioada 6-9 septembrie 2017 se fac înscrieri pentru programul de studii de masterat MANAGEMENTUL AFACERILOR (tip MBA)

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, conceput ca un masterat complementar, a fost aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale să funcţioneze începând cu anul universitar 2000-2001 şi a obţinut acreditarea în luna martie 2009.

Acest program de studii a fost dezvoltat în cadrul Departamentului de Management şi Informatică Economică din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, după modelul programelor MBA existente în oferta de educaţie a multor universităţi din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.

 Descrierea programului de studii de masterat

Programul de masterat Managementul Afacerilor răspunde unor cerinţe acute ale societăţii şi economiei româneşti pentru pregătirea de specialişti în management, capabili să realizeze o conducere eficientă şi competentă a afacerilor, în condiţiile în care managerii actuali trebuie să facă faţă unor situaţii complexe impuse de activitatea firmelor, desfăşurată la nivel global, pe pieţe aflate într-o continuă schimbare.

Absolvenţii programului de studii de masterat Managementul Afacerilor (tip MBA) vor fi pregătiţi pentru asumarea unor roluri profesionale fundamentale: analiza, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiilor, diagnosticare operaţională şi strategică, elaborarea de proceduri de sistem, evaluarea performanţelor, negocierea şi soluţionarea conflictelor, fundamentarea şi adoptarea deciziilor, leadership şi dezvoltare organizaţională, relaţionarea cu mediul extern şi  aplicarea modelelor economice.

Participanţii la acest program de masterat complementar sunt absolvenţi cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor universitare, indiferent de profil sau specializare (ingineri, economişti, jurişti, matematicieni, informaticieni, filologi, sociologi, medici etc.). Acest masterat răspunde unei nevoi evidente manifestate la nivelul firmelor –  de formare de specialişti în domeniul management, indiferent de formarea iniţială, la nivelul studiilor de licenţă. Mulţi dintre participanţi sunt deja factori de decizie în mediul economic, dar au considerat absolută necesară actualizarea cunoştinţelor pentru creşterea eficienţei proceselor manageriale în care sunt angrenaţi.

Participanţii primesc suportul de curs în format electronic și/sau tipărit, acest lucru permiţând concentrarea pe efectuarea unor analize şi studii de caz cu aplicabilitate directă în realitatea economică. Un rol important, în selectarea candidaţilor acestui program de masterat îl are cerinţa de a avea experienţă profesională. Admiterea se face pe bază de dosar şi  interviu.

De la înfiinţarea programului de masterat, pe parcursul anilor, o parte din module au fost susţinute de profesori invitaţi de la Universitatea din Bochum (Germania), Universitatea Paris XII (Franţa), HEC Lausanne (Elveţia), Monash University, Melbourne (Australia), De Montfort University (Marea Britanie), Jönköping University (Suedia), Universitatea din Trier (Germania). Din ţară, au participat la succesul acestui program, profesori invitaţi de la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj Napoca.

 Principalele module studiate sunt: Elemente de micro şi macroeconomie, Analize macroeconomice, Contabilitate financiară şi managerială, Dreptul afacerilor, Marketing, Finanţe manageriale, Investiţii financiare, Managementul afacerilor şi antreprenoriat, Managementul calităţii, Managementul sistemelor informatice, Managementul riscului, Managementul resurselor umane,  Managementul schimbării, Management strategic, Managementul proiectelor, Supply Chain Management,  Knowledge Management, Tehnici cantitative în management, Metode de gândire în afaceri,  Comportament și comunicare organizaţională, Etică în afaceri, Coaching pentru manageri, Politici economice europene şi competitivitate, Proiecte europene.

Succesul  programului nu se bazează numai pe rezultatele obţinute şi realizările strict academice ale celor 16 promoţii de absolvenţi, mediul economic fiind cel care validează performanţele absolvenţilor noştri, oferind în acest mod cea mai eficientă reclamă pentru acest program de masterat.

Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani / 120 puncte de credit.

Forma de învăţământ: zi, cu taxă.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultății de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Colina Universității, Corpul A, etajul III, sala AIII7.

Actele necesare și alte informații găsiți pe site-ul universității, AICI!

 

  1. Nu puneti botul, ca astia sunt jalnici! Profi ff slabi, cand isi aduc aminte sa vina pe la cursuri. Bani degeaba

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.