Un drum forestier nou și patru reabilitate, cu finanțare integrală din fonduri nerambursabile

Un drum forestier nou și patru reabilitate, cu finanțare integrală din fonduri nerambursabile

Primăria Brașov a obținut finațare nerambursabilă pentru reabilitarea a patru drumuri forestiere și construcția unui nou, care va face legătura între Șchei și Valea Cetății.

„Proiectul a fost depus în luna aprilie și săptămâna trecută am primit notificarea privind selectarea cererii de finanțare. Este primul proiect depus și aprobat din noul ciclu bugetar european, cu o valoare eligibilă de 1,469 milioane de euro și o finanțare nerambursabilă de 100%. Mă bucur că suntem pe locul al șaselea în raportul de selecție, cu 70,49 de puncte, dintr-un total de 63 de proiecte aprobate și că am adus încă o finanțare nerambursabilă la Brașov. Avem la dispoziție șase luni pentru întocmirea documentației în vederea semnării contractului, apoi vom semna contractul și vom derula acest proiect“, a declarat primarul George Scripcaru.
Proiectul va duce la reabilitarea și dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere din fondul forestier al Primăriei Brașov, pe o lungime totală de 20,64 km, dintre care 11 kilometri reprezintă construcția unui drum nou.
Lucrările de reabilitare vizează drumurile forestiere Baer (3,167 km), Pârâul Cailor (2,631 km) și Roșca (2,6 km) – aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele, însă în fondul forestier al Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt, precum și drumul forestier Valea Căldării (1,243 km), aflat pe teritoriul comunei Cristian, însă tot în fondul forestier administrat de RPLP Kronstadt. De asemenea, va fi construit un drum de legătură între Șchei (Pietrele lui Solomon) și Răcădău (Valea Cetății), cu lungimea totală de 11 km.
Lucrările propuse vor avea în vedere proiectarea drumurilor la parametrii de funcționalitate necesari unui drum forestier, conform Normativului Departamental PD 003-11 privind proiectarea drumurilor forestiere pentru circulația autovehiculelor precum și a Ghidului de bune practici pentru planificarea, proiectarea și construcția drumurilor forestiere.
Proiectul își propune să contribuie la implementarea cerințelor UE referitoare la sectorul forestier, deoarece o zona forestieră inaccesibilă scoate din circuitul economic resurse lemnoase și nelemnoase apreciabile, stânjenește și chiar blochează executarea unor lucrări de silvicultură, creează un potențial de risc ecologic ridicat, limitează turismul și dezvoltarea economică a zonei.
Deoarece accesibilitatea reprezintă una din condițiile de bază pentru gospodărirea și gestionarea eficientă a pădurilor, traseul fiind încadrat în fondul forestier proprietate a Primăriei Municipiului Brașov, obiectul de investiție se justifică, în principal, prin accesibilizarea fondului forestier deținut de Municipiul Brasov, în vederea asigurării continuității tratamentelor silviculturale și lucrărilor de îngrijire a arboretelor, cât și a recoltării de produse de masă lemnoasă din arboretele ce gravitează la drum.
Drumurile vor căuta să rezolve necesitățile de accesibilitate ale bazinetelor deservite, pe întreaga durată a anului. Va fi propusă varianta constructivă optimă, ce va asigura siguranță în exploatare, cu un efort investițional minim, raportat la natura terenului străbătut, precum și o întreținere ușoară după darea în exploatare.

Drumurile forestiere servesc și la accesul în caz de incendii, deoarece zonele în care sunt amplasate drumurile forestiere sunt zone foarte mult frecventate de turiști.
Proiectul poartă denumirea „Investiții petnru dezvoltarea și modernizarea insfrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Brașov“ și este finanțat din Fondul European Agricol pentruDezvoltare Rurală, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Valoarea totală a proeictului (inclusiv TVA) este de 1,8 milioane euro, din care valoarea eligibilă, finanțată nerambursabil integral, este de 1,469 milioane euro.

Date suplimentare:
Drumul forestier Baer, în lungime totală de 3,167 km, este un drum deteriorat in proportie de 65 %, si necesita interventii pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatarii padurilor. Nerealizarea reabilitarii drumului forestier Baer duce la la reducerea accesibilitatii fondului forestier din U.B. II Tărlung.
Suprafata deservita de drum este de 391.90 ha.
Drumul forestier Pârâul Cailor, în lungime totală de 2,631 km, este un drum deteriorat in proportie de 85 %, si necesita interventii pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatarii padurilor. Nerealizarea reabilitarii drumului forestier Pârâul Cailor duce la la reducerea accesibilitatii fondului forestier din U.B. II Tărlung. Suprafata deservita de drum este de 639,3 ha.
Drumul forestier Roşca, în lungime totală de 2,600 km, este un drum deteriorat in proportie de 75 %, si necesita interventii pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatarii padurilor. Nerealizarea reabilitarii drumului forestier Roşca duce la la reducerea accesibilitatii fondului forestier din U.B. II Tărlung. Suprafata deservita de drum este de 368,90 ha.
Drumul forestier Valea Căldării, în lungime totală de 1,243 km, este un drum deteriorat in proportie de 75 %, si necesita interventii pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatarii padurilor. Nerealizarea reabilitarii drumului forestier Valea Căldării duce la la reducerea accesibilitatii fondului forestier din U.B. IV Braşov. Suprafata deservita de drum este de 360,3 ha.
Drumul forestier Goriţa, cu lungimea propusa de 11,003 km, este un drum nou si este proiectat pentru a putea fi practicabil pentru autovehiculele specifice exploatarii padurilor. Drumul forestier Goriţa accesibilizeaza fondul forestier din U.B. IV Braşov. Suprafata deservita de drum este de 295,95 ha.
Suprafata totala accesibilizata de cele cinci drumuri este de 2056,4 ha

Amplasamentul si accesul la drumuri
Accesul la Drumul forestier Baer se face din Drumul judetean DJ102I Bradet – Campina, pe partea dreapta a acestuia.
Drumul judetean DJ102I Bradet – Campina se racordeaza la DN1A Brasov-Ploiesti pe partea dreapta a acestuia in dreptul localitatii Bradet.
Drumul Forestier Baer ,in lungime de 3,167 km ,este un drum existent care necesita lucrari de întreţinere curentă, reparaţii curente si lucrari de natura investitiilor.
De la racordare, traseul este drum de vale pe dreapta tehnica a Paraului Baer şi are un caracter ascendent.
Declivităţile drumului sunt cuprinse între 0,50% şi 11,97% (la transportul in gol),ne prezentând şi declivităţi in sensul transportului în plin.
Nu sunt necesare căi de acces provizorii.
Relieful este specific celui de munte, cu altitudini cuprinse între 1013 şi 1236 m.

Accesul la Drumul forestier Pârâul Cailor se face din Drumul forestier Tarlung, pe partea stanga a acestuia, aproximativ la km 7 al acestuia.
Drumul forestier Tarlung se racordeaza la DN1A Brasov-Ploiesti pe partea dreapta a acestuia in dreptul intrarii in localitatea Babarunca.
Drumul Forestier Pârâul Cailor ,in lungime de 2,631 km ,este un drum existent care necesita lucrari de întreţinere curentă, reparaţii curente si lucrari de natura investitiilor.
Nu sunt necesare căi de acces provizorii.
Relieful este specific celui de munte, cu altitudini cuprinse între 1038 şi 1168 m.

Accesul la Drumul Forestier Roşca se face din Drumul forestier Tarlung, pe partea stanga a acestuia, aproximativ la km 3 al acestuia.
Drumul forestier Tarlung se racordeaza la DN1A Brasov – Ploiesti pe partea dreapta a acestuia in dreptul intrarii in localitatea Babarunca.
Drumul Forestier Rosca ,in lungime de 2,60 km ,este un drum existent care necesita lucrari de întreţinere curentă, reparaţii curente si lucrari de natura investitiilor.
De la racordare, traseul este drum de vale pe dreapta tehnica a Paraului Rosca şi are un caracter ascendent.
Declivităţile drumului sunt cuprinse între 0,5% şi 12,14% (la transportul in gol), prezentând şi declivităţi in sensul transportului în plin, cu valori mici, cea mai mare fiind corectată la valoarea de 4,10%.
Nu sunt necesare căi de acces provizorii.
Relieful este specific celui de munte, cu altitudini cuprinse între 600 şi 776 m.

Accesul la Drumul Forestier Valea Căldării se face din DN73 Brasov-Pitesti, pe partea stanga a acestuia, aproximativ la 8 km de iesirea din Brasov.
Drumul Forestier Valea Căldării, in lungime totala de 2,20 km ,este un drum existent care necesita lucrari de întreţinere curentă, reparaţii curente si lucrari de natura investitiilor doar pe 1,243 km, zona care se afla in fondul forestier proprietate a Municipiului Brasov.
De la racordare, traseul este drum de vale pe stanga tehnica a Văii Căldării şi are un caracter ascendent.
Declivităţile drumului sunt cuprinse între 5,05% şi 11,43% (la transportul in gol).
Nu sunt necesare căi de acces provizorii.
Relieful este specific celui de munte, cu altitudini cuprinse între 513 şi 620 m.

Drumul forestier Goriţa are punctul initial in zona punctului final al Drumului Forestier Valea cu Apă – Putreda.
Drumul forestier Valea cu Apa – Putreda se racordeaza la Drumul forestier Pietrele lui Solomon – Valea cu Apa.
Drumul forestier Pietrele lui Solomon – Valea cu Apa se racordeaza la strada la limita sud-estica a cartierului Schei in punctul initial al Drumului Vechi „Brasov – Poiana Brasov).

Drumul forestier Goriţa de la punctul initial, si se desfasoara ca drum de versant pana in culmea Ograda, apoi Culmea Dosul Cărării si de aici traseul drumului este tot de versant pana la intalnirea Culmii Boului, culme aflata in apropierea şeii Tâmpa. De pe Tămpa, drumul este drum tot drum de versant, care se intoarce paralel cu Calea cu Iarba. Dupa trecerea căii cu iarbă (culme), drumul are un traseu sinuos din cauza conformatiei terenului, si are punct final in capatul (punctul final al Drumului Forestier Valea Cetăţii – Răcădău.

Drumul forestier Valea Cetatii – Racadau se racordeaza la reteaua urbana de drumuri din municipiul Brasov la limita sud-estica a cartierului Racadau, avand punctul initial in dreptul cabanei numite „La Iepure” si se desfasoara ca drum de vale de-alungul Paraului Valea Cetatii.
Relieful este specific celui de munte, cu altitudini cuprinse între 762 şi 1 027 m.

Foto: Primăria Brașov 

Leave a Reply

Your email address will not be published.