Ce trebuie să faci pentru recuperarea taxelor auto achitate între 1.01.2007-31.01.2017

Ce trebuie să faci pentru recuperarea taxelor auto achitate între 1.01.2007-31.01.2017

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 644/07.08.2017, contribuabilii care au achitat între 01.01.2007-31.01.2017, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi/sau timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv proprietarii care au achiziţionat autovehicule prin sistemul de
leasing financiar în perioada menționată şi care nu au beneficiat de restituire până în prezent, pot solicita restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii.

Pentru a solicita restituirea, contribuabilii pot depune până cel târziu în 31 august a anului următor (31.08.2018), la organul fiscal de domiciliu, o cerere de restituire, al cărei model va fi aprobat în 15 zile prin ordin comun al ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice.

La cerere se va anexa, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei / timbrului de mediu (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. Cererea de restituire se soluţionează de către organul fiscal prin decizie, care se comunică contribuabilului.

Restituirile se vor efectua în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019. Restituirea sumelor se realizează în contul bancar indicat de solicitant în cerere.

Contribuabilii cărora li s-au emis deja decizii de restituire pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și mai au sume rămase de restituit, precum și cei care au depus deja cerere pe vechea legislație, nu mai depun cerere, ci sumele
rămase li se restituie, din oficiu, de organele emitente ale deciziilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă (normele se vor aproba în 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă).

De asemenea, pentru cei care mai au sume rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, acestea se restituie, din oficiu, de organele emitente ale deciziilor, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Hotărârile judecătoreşti definitive care au ca obiect restituirea taxelor auto, pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după 31.08.2018, se aduc la îndeplinire potrivit dispoziţiilor stabilite de către instanţă, de către organul fiscal central sau Administraţia Fondului pentru Mediu (în funcție de unde depune contribuabilul hotărârea judecătorească), prin decizie.

 1. Salutare!

  Am fost azi, 26.09.17 să depun cele necesare pentru recuperarea Timbrului de Mediu.

  Pentru a evita neplăcerile care apar la ghișee, vă scriu aici ce trebuie să conțină dosarul și unde trebuie depus.

  Conținut:

  1. Cerere de Restituire (există pe site-ul ANAF)
  2. Dovada plății taxei (chitanță sau adeverință) – COPIE + ORIGINAL
  3. CIV-ul mașinii (Cartea de identitate) – COPIE + ORIGINAL
  4. Talonul mașinii – COPIE + ORIGINAL
  5. Buletinul solicitantului (proprietarului) – COPIE + ORIGINAL
  6. Extras de cont (pe care să apară nr. contului, codul IBAN, codul SWIFT).

  Actele în original sunt necesare pentru a nu mai fi nevoit să legalizezi copiile. În prezența originalelor, cel de la ghișeu va aplica ștampila „Conform cu Originalul” pe toate copiile.

  Locație:

  Depunerea dosarului se face la sediul ANAF (lângă biserica de lemn), Camera 3 (C), ghișeul 7. Pt. bonul de ordine veți accesa secțiunea Taxe și Impozite Persoane Fizice (opțiunea din mijloc) » Evidența taxelor » Restituire.

  Vă urez succes!

  Reply
 2. Multumim pentru informatii !

  Reply
 3. Si daca masina s-a vandut si am doar copie dupa civ si talon ?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.