Apel de selecție prelungit al proiectelor (P)

Măsura C2 P6 DI 6B – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile”

 

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

Data lansării  27 iunie 2017

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/C2 P6 DI 6B

Data limită de depunere a proiectelor – 31.10.2017

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2 P6 DI 6B se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 ‐ 14:00.

Fondurile  disponibile  pentru  Măsura  C2  P6  DI  6B  ‐  Servicii  sociale  pentru  integrarea  grupurilor vulnerabile ” sunt de 100.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2 P6 DI 6B este de 100.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

 

Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

 

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C2 P6 DI 6B din cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616

precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C2

Scrieţi‐ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com pentru a afla cum puteți obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.