Săli noi de sport pentru două şcoli din Braşov

Săli noi de sport pentru două şcoli din Braşov

Municipalitatea brașoveană va construi două săli de sport noi la școlile gimnaziale nr.2 și nr. 4, iar la alte două școli, sălile de sport vor fi reabilitate.

Anunţul a fost lansat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, avînd ca termen de depunere a ofertelor data de 25 iulie, pentru contractarea serviciilor de proiectare şi studii de fezabilitare. Contractul, împărţit în patru loturi, este estimat la 204.805 lei, fără TVA, documentaţiile pentru cele patru săli urmând să fie predate în maximum şase luni, ceea ce înseamnă că lucrările propriu-zise vor fi executate abia de anul viitor

Cele două săli de sport noi ce vor fi construite la Şcoala Gimnazială nr. 2 şi Şcoala Gimnazială nr. 4, urmează să fie contractate serviciile de elaborare a studiilor de fezabilitate şi proiectelor tehnice.

Până în prezent, orele de sport de la Şcoala Gimnazială nr. 2 se desfăşurau în curtea şcolii, iar în sezonul rece, într-o sală de clasă, amenajată în acest scop. Nici elevii de la şcoala 4 nu au unde să facă orele de sport.

Pentru alte două săli de sport, cea de la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” şi Colegiul Economic „Andrei Bârseanu”, urmează să fie contractate serviciile de elaborarea a proiectului tehnic şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie.

Sala de sport de la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea“ are o suprafață de 700 mp și a fost construită în 2007, însă din păcate izolația acoperișului tip cupolă s-a deteriorat, astfel că iarna, temperatura din sală este aproape la fel cu cea din exterior iar pentru că nu are un sistem de ventilație corespunzător, vara sala de sport se transformă în saună.

Cât privește sala de sport a Colegiului Naţional Economic „Andrei Bârseanu” , aceasta a fost construită în anul 1969. Clădirea care este dotată din construcție cu două grupuri sanitare, trei vestiare şi sala de sport, are nevoie de reparații de reabilitare. Pentru ca aceasta sală să devină funcţională şi să ofere condiţii bune pentru orele de sport, sunt necesare lucrări de reabilitare termică a pereţilor, lucrări de intervenţie pentru reparaţii şi finisaje interioare, lucrări de consolidare, reabilitarea sistemului de încălzire, a instalaţiilor electrice, sanitare sau de ventilaţie.

Foto: arhiva

Leave a Reply

Your email address will not be published.