Apel de selecţie a proiectelor Măsura C2 – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile” (P)

Apel de selecţie a proiectelor  Măsura C2 – „Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile” (P)

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei

Data lansării  27 iunie 2017

 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/C2/1/2017

 Data limită de depunere a proiectelor – 31.07.2017

Depunerea proiectelor pentru Măsura C2 se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 14:00.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura C2 – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile ” sunt de 100.000 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii C2 este de 100.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

 Rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul cererii de finanțare, împreună cu documentele necesare elaborării dosarului cererii de finanțare sunt disponibile la adresa www.tinutlbarsei.ro

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii C2 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la adresa www.tinutulbarsei.ro

Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și la a adresa tinutulbarsei@gmail.com

La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea fondurilor disponibile prin măsura C2

Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.