După modelul Ghimbavului, la Brașov nu se mai construiește nimic până nu se fac plantări!

După modelul Ghimbavului, la Brașov nu se mai construiește nimic până nu se fac plantări!

Consiliul Local Brașov va aproba un poriect prin care nimeni nu va mai putea construi în BRașov dacă nu planteaz pomi fructiferi sau arbori. Ideea nu este noua, aceasta fiind deja aplicată la Ghimbav.

„Pentru un mediu mai prielnic vieţii, pentru diminuarea poluării, pentru revigorarea spaţiului verde urban şi refacerea fondului vegetal, pentru responsabilizare în raport cu mediul înconjurător, pentru reducerea eroziunii solului, atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor climatice, pentru îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, propunem Consiliului Local Brașov aprobarea proiectului Braşovul verde”, se arată în documentația supusă aprobării Consiliului Local.

Astfel, dacă edilii vor fi de acord, orice persoana fizică sau juridică din municipiul Brașov care solicită autorizaţie de construire pentru locuinţe sau alte categorii de obiective cu caracter definitiv are obligaţia de a planta pomi fructiferi/arbori/arbuşti, după cum urmează:

a) pentru locuinţele unifamiliale se vor planta minim 3 pomi fructiferi/arbori/arbuşti.
b) pentru locuinţele colective – dezvoltatorii imobiliari vor planta:

  • b1) pentru constructii cu regim de inaltime de maxim P+2+M – minim un                        pom frunctifer/arbore/arbust pe apartament/garsonieră.
  • b2) pentru constructii cu regim de inaltime mai mare de P+2+M – minim            20 pomi fructiferi/arbori/arbusti pentru fiecare 1000 mp de teren.

c) pentru hale de producție se va planta perdea protectiva de arbori pe tot perimetrul halei, exceptand caile de acces.

d) pentru alte categorii de obiective cu caracter definitiv se va planta minim 1 pom fructifer/arbore/arbust pentru fiecare 100 mp construibili.

Cuplurile care se căsătoresc vor putea planta pe domeniul public 1 pom fructifer/arbore/arbust, iar pentru fiecare nou-născut, părinţii vor putea planta pe domeniul public câte un pom fructifer/arbore/arbust, care va purta numele copilului.

Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov vor intocmi o listă cu locațiile (domeniul public) unde se pot planta, speciile de pomi fructiferi/arbori/arbuşti care se pot planta precum și perioadele in care se poate planta.

Persoanele fizice sau juridice care solicită eliberarea autorizaţiei de construire vor avea obligația să prezinte la depunerea documentației, pe lângă celelalte documente solicitate de lege, un angajament de plantare pomi fructiferi/arbori/arbuşti. Achiziţionarea materialului dendrologic se va face de către solicitanţii autorizaţiei de construire, iar plantarea şi dovada plantării se va face în termen de 6 luni de la obţinerea certificatului de de atestare a edificării construcţiei cu  caracter definitiv.

Plantarea pomilor fructiferi/arborilor/arbuştilor se va face pe proprietatea proprie sau pe domeniul public: cursul râurilor, pârâurilor, aliniamente stradale, parcuri, spaţii verzi sau în zone special destinate acestui scop puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Brașov.

Serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Brașov vor proceda la identificarea locaţiilor disponibile pentru plantare şi le vor pune la dispoziţia solicitanţilor. Totodată, vor pune la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile necesare şi vor asigura, prin personalul de specialitate, sprijinul şi îndrumarea persoanelor care au obligaţia plantării.

Pe domeniul public al Municipiului Brașov se vor avea în vedere următoarele specii de arbori: tei, salcâm, pin, fag, stejar, mesteacăn, molid, paltin, platan, brad, gorun sau alte specii ornamentale.

Pentru identificarea materialului dendrologic persoanele fizice sau juridice au dreptul de a prevedea un element de personalizare a acestuia fără a afecta prin aceasta în vreun fel dezvoltarea sa normală.

Nerespectarea angajamentului de plantare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.000 lei pentru persoane fizice şi de 3.000 lei pentru persoane juridice ca sancţiune principală şi plata materialului săditor şi a manoperei de plantare ca sancţiune complementară. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi împuterniciţii acestuia, iar sumele încasate potrivit se vor constitui venit la bugetul local şi vor fi utilizate numai în scopul plantării de pomi fructiferi/arbori.

Prevederile proiectului Braşovul verde vor fi preluate în toate documentaţiile de urbanism ce urmează a fi aprobate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.