Cresc chiriile la spaţiile administrate de RIAL!

Cresc chiriile la spaţiile administrate de RIAL!

Prin Hotărârea nr. 2/28.02.2017, Comisia pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie, a supus aprobării Consiliului de Administraţie să adopte o hotărâre prin care să aprobe indexarea cuantumului chiriilor percepute de RIAL S.R.L. pentru spaţiile de locuit şi spaţiile cu altă destinaţie situate în imobile din municipiul Braşov.

Consiliul de Administraţie analizând a decis majorarea chiriilor cu 10% pentru spaţiile comerciale (spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă) şi a spaţiilor de locuit.

Deecizia terbuie confirmată de plenul Consililiului Local Brașov, care se va întruni astăzi.

Direcţia Juridic Comercială-Serviciul Comercial a arătat că, potrivit OG nr. 40/1999 tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) pentru spaţiile de locuit se actualizează în funcţie de rata inflaţiei până la data de 31.01. a fiecărui an, iar pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuit aceasta se actualizează, conform clauzelor contractuale, începând cu luna februarie a fiecarui an.

Consiliul de Administraţie a recomandat în acelaşi timp conducerii executive a RIAL SRL ca în cursul anului curent, după aprobarea bugetului să analizeze şi să propună defalcarea pe categorii de spaţii a cuantumului chiriei şi majorarea acestora în funcţie de cheltuielile administrative, de zonă şi de natura construcţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.