Rata şomajului în judeţ a crescut uşor

Rata şomajului în judeţ a crescut uşor

Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finalul lunii ianuarie 2017 a fost de 3.69%, în uşoară crestere faţă de valoarea ratei şomajului înregistrată la finele lunii decembrie 2016, 3.67%.

Mai exact, numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Braşov la data de 31.01.2017 a fost de 9.338 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.754 sunt femei.

În perioada 01.01.2017 – 31.01.2017 au intrat în evidenţa Agenţiei Braşov un număr de 494 persoane (207 femei) şi au ieşit din evidenţa AJOFM Braşov 462 persoane (228 femei).

În luna ianuarie 2017, au fost încadrate în muncă un număr de 160 persoane dintre care aproape 90 de femei.

prin acordarea serviciilor gratuite, prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, au fost încadrate în muncă un număr de 160 persoane dintre care 89 femei.

Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie şi absolvenţi.

Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii ianuarie 2017, 3.69%, este în uşoară crestere faţă de valoarea ratei şomajului înregistrată la finele lunii decembrie 2016 şi anume 3.67%.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei si anume 9.338, 1.541persoane (769 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj (cf. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile şi completările ulterioare), 2.207 persoane au beneficiat de adeverinţe în vederea obţinerii venitului minim garantat cf.Legii nr.416/2001, diferenţa fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Din mediul urban provin 2.443 persoane (1.144 femei), iar din mediul rural 6.895 persoane (2.610 femei).

Repartizarea în teritoriu a şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei se prezintă astfel: Municipiul Braşov cu 702 persoane (367 femei), urmat de Municipiul Făgăraş cu 467 persoane (200 femei), Municipiul Săcele cu 379 persoane (162 femei), Oraşul Zărneşti cu 223 persoane (113 femei), Oraşul Râşnov cu 180 persoane (72 femei), Oraşul Rupea cu 214 persoane (93 femei), Municipiul Codlea cu 138 persoane (68 femei), Oraşul Victoria cu 98 persoane (42 femei), Oraşul Ghimbav cu 27 persoane (17 femei) si Oraşul Predeal cu 15 persoane (10 femei).

Femeile reprezintă 40% din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei.

În funcţie de nivelul studiilor, marea majoritate a persoanelor aflate în evidenţa AJOFM Braşov continuă să fie cele fără studii medii 89%, cu studii medii 7% şi cu studii superioare 4%.

Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri este cea cu vârsta cuprinsă între 40 – 49 ani care reprezintă 26% din numărul persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei urmata de grupa de varsta 30-39 de ani (24%). Grupa de varsta de pana in 29 de ani reprezinta 22% din totalul persoanelor inregistrate. Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă 15% din numărul șomerilor urmate de categoria persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 – 55 ani cu un procent de 13% din numărul total de persoane înregistrate la AJOFM Brașov.

Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la este  9.300 de persoane, dintre care aproape 4.000 sunt femei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.