Primăria vrea modificarea regulamentului pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire. Spune-ţi părerea!

Primăria vrea modificarea regulamentului pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire. Spune-ţi părerea!

Primăria Braşov a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al municipiului Braşov.

Astfel, braşovenii sunt aşteptaţi să facă propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normative, începând de vineri, 17 februarie și până în 2 martie.

Proiectul prevede ca pentru nerespectarea reglementărilor legale privind regimul deşeurilor medicale, amenzile sunt cuprinse între 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice (care pot produce astfel de deşeuri dacă li se administrează la domiciliu tratamente injectabile) şi cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei pentru persoane juridice.

Aceleaşi amenzi sunt stabilite şi pentru cei care a abandonează, îngroapă sau depozitează deşeurilor de orice tip; scot din imobile pe trotuare (prin măturare) apele uzate, murdăresc, degradează sau distrug sau statuile, monumentele, mobilierului urban; contaminează locure publice cu dejecţii animaliere; circulă pe străzi cu pneurile murdare; lipesc, scriu sau expun afişe în alte locuri decât zonele special destinate în acest scop; astupă gropile de scurgere de pe străzi; depozitează zăpada în amestec cu material antiderapant pe zonele verzi, alveole stradale;  spală autovehiculele pe străzi, în râuri sau pe malurile acestora; blochează accesul utilizatorilor şi autovehiculelor aparţinând operatorilor de salubrizare la platformele de colectare a deşurilor; dau foc gunoaielor din platforme; mută containerele din locurile special amenajate.

Totodată, vor primi amenzi, cuprinse între 500 şi 1.000 de lei (persoanele fizice) şi 1.000 la 2.000 lei (persoane juridice) şi persoanele care depozitează deşeurile la alt punct de colectare decât cel la care a fost arondat, precum şi cele care scot şi/sau împrăştie gunoaiele.

De asemenea, cei care nu aruncă „fracţiunea umedă a deşeurilor” în saci de plastic, cei care nu colectează separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile sau nu îndepărtează zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc, sunt pasibili de amenzi  între 500 şi 1.000 de lei (persoanele fizice) şi 1.000 la 2.000 lei (persoane juridice).

Potrivit proiectului, operatorul care  nu  anunţă primăria despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare şi dacă abandonează deşeuri pe traseu sau nu le ridică  în totalitate, vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 1.500 la 2.500

Potrivit proiectului, cei care încalcă prevederile Regulamentului de salubrizare pot fi amendaţi şi cu 2.500 de lei.

Propunerile se fac prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Joi, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00, vineri, 8.00-13.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro.

Primăria precizează că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, normele din Regulamentul de Salubrizare și Deszăpezire al municipiului Brașov preluate din Ordinul nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, nu pot fi modificate, deoarece un ordin al unei autorități naționale nu poate fi modificat printr-o hotărâre de Consiliu Local.

Leave a Reply

Your email address will not be published.