Seminar pe tema eficientizării consumului energetic la clădiri

La sediul Consiliului Județean Brașov a avut loc astăzi cea de-a treia sesiune regională de lansare și informare pentru reprezentanții autorităților publice locale ce doresc să depună proiecte de reabilitare a clădirilor publice pentru eficientizarea consumului energetic.

La acest eveniment deschis de către directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu, participă Adrian Veștea, președintele Consiliul Județean Brașov, primarul Brașovului, George Scripcaru și prefectul județului, Ciprian Bancila. Peste 70 de reprezentanți ai primăriilor, instituțiilor deconcentrate ai școlilor și spitalelor din județele Brașov și Covasna, alături de consultanți și reprezentanți ai mass media se documentează despre condițiile impuse prin POR 2014-2020 pentru accesarea celor peste 40 milioane euro fonduri disponibile. Evenimentul este organizat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitatea sa de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Prioritatea de investiții 3.1.B, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice a fost lansată la nivel național în data de 27.12.2016, iar depunerea de proiecte va fi posibilă începând cu data de 28.02.2017, ora 10:00, exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Alocarea prezentului apel de proiecte pentru Regiunea Centru este de 40,13 milioane euro, iar pentru un proiect valoarea finanțării nerambursabile acordate poate fi minimum 100.000 euro și maxim de 25 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro al lunii Decembrie-2016, de 4,5172 lei/euro.

Vorbind participanților despre importanța acestui eveniment, președintele CJ Brașov, domnul Adrian Veștea a precizat: ”Suntem bucuroși să găzduim acest eveniment și să discutăm cu reprezentanții ADR Centru despre aceste aspecte importante pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice. Experții care derulează fonduri europene în Regiunea noastră ne oferă informații utile și practice despre accesarea fondurilor nerambursabile disponibile pentru eficientizarea consumului energetic al clădirilor publice. Acest seminar este adresat autorităților din județele Brașov și Covasna, după ce au mai fost derulate astfel de reuniuni de lucru la Alba Iulia și Târgu Mureș, pentru celelalte județe din regiune. Este de bun augur prezența semnificativă a celor interesați de aceste fonduri europene la această întâlnire, fapt care denotă interes, pentru eficientizarea consumurilor publice de energie. Buna noastră colaborare se poate vedea atât prin organizarea acestui eveniment, cât și prin susținerea de care beneficiem pentru o cât mai bună pregătire a noilor proiecte pe care intenționăm să le depunem pentru accesarea de fonduri nerambursabile, care să completeze acțiunile și investițiile de dezvoltare a județului Brașov”.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale și parteneriatele între acestea. Concret, prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural, și care sunt clădiri de interes şi utilitate publică.

Ca activități eligibile în proiecte sunt finanțate investițiile pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din mediul urban și rural, care sunt clădiri de interes şi utilitate publică. În cadrul acestui apel de proiecte, activităţile propuse nu trebuie să intre sub incidenţa ajutorului de stat. Ratele de co-finanţare a proiectelor sunt distincte în funcție de tipul de solicitant. Astfel, pentru autorități și instituții publice locale, cofinanțarea proiectelor este de minim de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru solicitanții autorități publice centrale, această componentă de cofinanțare este de minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

”La nivel regional am discutat cu mai mult de 200 de actori interesați de creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. În perioada precedentă de finanțare acest domeniu nu a existat ca atare în POR 2007-2013, fiind vorba doar de îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Dar, în practică, s-a văzut că există clădiri publice mari consumatoare de energie și, de aceea, trecem acum la pregătirea potențialilor beneficiari de fonduri care sunt preocupați de reducerea consumurilor în spitale, școli, sedii de instituții publice, pentru cheltuirea eficientă a resurselor. Ne aliniem astfel acțiunilor europene prin care se urmărește scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice, sau trecerea acestuia pe surse regenerabile. Sperăm ca, peste câțiva ani, să putem vorbi de o regiune în care eficiența energetică se observă în cât mai multe în clădiri publice care au beneficiat de o astfel de finanțare prin POR 2014-2020”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

ADR Centru furnizează informațiile necesare potenţialilor beneficiari ai acestor Priorității de Investiții de la nivelul Regiunii Centru, în vederea accesării cu succes a fondurilor disponibile prin aceste apeluri de proiecte. În cadrul seminariilor de la Alba Iulia, Târgu Mureș și Brașov s-au prezentat și se prezintă condițiile specifice de eligibilitate cuprinse în Ghidul specific și aspectele privind depunerea proiectelor, dar și cerințele privind identitatea vizuală a proiectelor depuse.

Fiecare seminar de informare va cuprinde o prezentare generală a Programului Operațional Regional 2014-2020 și o prezentare generală a aplicației MySMIS. Ținând cont de structura grupului țintă a participanților, la aceste întâlniri de lucru vor fi susținute și prezentări referitoare la modelele europene de valorificare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie; inclusiv evoluția politicilor din domeniul bioenergiei și elaborarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă.

Prioritatea de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operațiunea B „Clădiri publice”, face parte din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin care Regiunii Centru îi sunt alocate 90,48 milioane euro, pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.