Fonduri UE de pentru restaurante, fabricuțe, crescătorii și alte afaceri cu pește

Fonduri UE de pentru restaurante, fabricuțe, crescătorii și alte afaceri cu pește

Antreprenorii din România pot să ceară fonduri europene în valoare totală de 32,1 milioane euro, pentru afaceri în domeniul pescuitului și acvaculturii, pe trei măsuri aflate la cea de a doua sesiune, deschisă până în 16.02.2017, ora 17.00, în cadrul Programul Operațional de Pescuit (POP) 2014-2020. Propunerile de proiecte și cererile de finanțare se depun online, în sistemul electronic MySMIS 2014.

Măsura IV.4:Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură” – fonduri disponibile: 45.172.000 lei (circa 10 milioane de euro).

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectuluiva fi de maximum 1 milion de euro și de minim 5.000 euro, conform Ghidului Solicitantuluiîn forma aprobată.  Sprijinul nerambursabil este de 50% pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă că si antreprenorul solicitant trebuie să contribuie cu jumătate din proiect (valoarea eligibilă totală a unui proiect fiind de maximum 2 milioane euro).

Afacerile care pot fi finanțate din acești bani trebuie să fie în:

  • prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, care contribuie la economia de energie și reduc impactul asupra mediului sau care privesc tratamentul deșeurilor;
  • prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură, care îmbunătățesc siguranța, igiena și condițiile de muncă;
  • prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din prelucrarea principală;
  • produse de pescărie noi sau îmbunătațite;
  • șialtele.

Măsura I.6:“Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri”- fonduri disponibile: 4.517.200 lei (circa 1 milion de euro).

Potrivit Ghidului Solicitantului deja aprobat, în cadrul acestei linii de finanțare se vor acorda ajutoare nerambursabile de maximum 75.000 euro si minimum 2.500 euro, pentru restaurante pescărești și alte activități.

Microintreprinderile si firmele mici si mijlocii (IMM-uri) vor putea obtine finanțări de până la 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, ceea ce înseamnă că un proiect eligibil poate avea o valoare totală de 5.000 euro – 150.000 euro.

Practic, solicitantul trebuie să contribuie și el cu jumătate din proiect. Pentru a putea accesa banii, solicitantii trebuie să fi desfășurat activități de pescuit măcar 60 de zile în ultimii doi ani și să prezinte un plan de afaceri.

În cadrul acestei scheme de finanțare, antreprenorii pot să facă diverse investiții:

  • investiții la bordul ambarcațiunilor de pescuit;
  • turismul pentru pescuitul cu undița;
  • restaurante;
  • servicii de mediu aferente pescuitului;
  • activități educaționale care privesc pescuitul.

Măsura II.2: ”Investiții productive în acvacultură”- fonduri disponibile: 135.516.000 lei (circa 30 milioane de euro).

Această schemă definanțare își propune stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.  Conform Ghidului Solicitantului, în forma aprobată, valoarea totală eligibilă nerambursabilă a unui singur proiectva fi de maximum 2 milioane de euro, iar cea minimă, de 5.000 de euro.

La fel ca și la cele două măsuri precedente, microîntreprinderile și firmele mici si mijlocii (IMM-uri) vor putea beneficia de ajutor nerambursabil de 50% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții, ceea ce înseamnă că trebuie să pună și ele jumătate din banii pentru investiții.

Firmele mari vor beneficia de fonduri UE de numai 30% din investiție, acestea trebuind să contribuie cu 70% din valoare. Valoarea eligibila a unui proiect este de maximum 4 milioane euro.

Nicoleta STELEA

Pentru mai multe detalii și consultanță finanțări: de luni până vineri,  între 8.00 – 20.00,

Leave a Reply

Your email address will not be published.