DN 73 Braşov-Piteşti va fi modernizat

DN 73 Braşov-Piteşti va fi modernizat

DN 73, ce face legătura între Braşov şi Piteşti, prin culoarul Rucăr Bran, va fi modernizat pe o distanţă de 103 km. Proiectul va necesita 13,4 milioane euro, banii fiind alocaţi din fonduri europene.

Realizarea acestui proiect urmăreşte modernizarea a 103,25 km de drum naţional, reconstrucţia a 7 poduri şi reabilitarea a 17 poduri.

Proiectul „Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov km 13+800 -km 42+850; km 54+050 – km 128+250” este un proiect denumit generic „proiect fazat”, fiind derulat în cadrul a două perioade de programe consecutive.

Faza 1 reprezintă lucrări executate, avînd ca termen limită de efectuare a plăţilor data de 31 decembrie 2015, plus lucrările executate până la data de 30 septembrie 2016 care justifică o parte din avansul acordat de către Beneficiar în cadrul contractului de lucrări şi nerecuperat în perioada de eligibilitate, cu rambursarea cheltuielilor eligibile aferente din POS-T 2007-2013.

Faza 2 reprezintă restul lucrărilor rămase de executat până la sfârşitul proiectului, cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014 – 2020.

În Decizia C(2016)8239 final/5.12.2016, valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare este de 59.714.704,56 lei, din care co-finanţarea FEDR este de 50.757.498,66 lei, iar 8.957.205,91 lei reprezintă contribuţia la Bugetul de Stat.

  1. 103 km 13,4 mil euro? Sunteti seriosi? Poate doar pentru studiul de fezabilitate/proiectare sau mai stiu eu ce.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

De top în Brașov