Acord de cooperare între UAT Prejmer şi Hurum Kommune din Norvegia

Planurile viitoare de dezvoltare a comunei braşovene Prejmer includ şi implementarea a diverse programe prin  cooperare cu autorităţile locale din Hurum Norvegia. In acest sens, consiliile locale din cele două comune partenere au aprobat acordul de cooperare care vizează domenii de interes comun : managementul administraţiei publice locale, asistenţă şi protecţie socială, educaţie, relaţia cu organizaţiile  civice.

Documentul administrativ agreat şi aprobat de către reprezentanţii celor două entităţi administrative este în acord cu obiectivele Proiectului “Prejmer – Hurum – Perspectiva unei relaţii bilaterale durabile” finanţat prin Apelul II al Programului RO18 – Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene.

Finanțarea nerambursabilă  este de 121 102,50 lei  compusă din 102 937,125 lei Granturi SEE 2009-2014 și 18 165,375 lei cofinanțare națională.

Activităţile principale pe durata implementării proiectului de către UAT Prejmer, în intervalul septembrie  –  decembrie 2016 au constat în vizite de studiu ale delegaţiilor celor două comune în Norvegia şi România. A fost organizat în comun un eveniment dedicat promovării toleranţei şi divesităţii care s-a desfăşurat la Prejmer în 16 noiembrie 2016.

Cu această ocazie în cadrul conferinţei “Abordări inovative în scopuri sociale – răspunsuri la provocările noilor realități contemporane” s-a avut în vedere identificarea împreună cu invitaţii, români şi norvegieni, actori publici, privaţi şi societatea civilă, noi forme de acţiune, servicii şi modele de inovare socială.

„Am iniţiat cooperarea bilaterală cu Hurum Kommune din dorinţa de a cunoşte mai bine mecanismul  modelului democratic norvegian, atât de apreciat în rândul statelor civilizate ale lumii occidentale. Am descoperit un stat dedicat  în mod real cetăţenilor săi, în special prin politicile sociale pe care le promovează. Experienţa colegilor noştri din Hurum Kommune oferă un mod concret de abordare a problemelor comunităţii la nivelul administraţiei publice. Vorbim despre cooperarea cu o comună de mărime identică cu Prejmerul, ca populaţie, în jur de 9 000 locuitori, dar cu un număr incomparabil de profesionişti care deservesc nevoile acestora.

Peste 700 de persoane sunt angajate în serviciile publice locale în domenii ca administraţie, educaţie, asistenţă şi protecţie socială, sănătate, cultură, infrastructura rutieră, gestionarea reţelei de apă, deşeuri, protecţia mediului înconjurător, samd. Pe lângă numărul impresionant al funcţionarilor aflaţi în slujba comunităţii locale, nivelul formării lor profesionale, implicarea şi motivarea, responsabilitatea şi seriozitatea lor completează imaginea unei administraţii publice locale eficiente şi de calitate.

Prin acordul de cooperare asumat politic de către Consiliile Locale ale celor două comune vom încerca să abordăm probleme concrete şi stringente la nivel local din sfera socială şi managementul administraţiei publice.  Preocuparea pentru atragerea de finanţări nerambursabile prin granturile SEE 2014- 2021 pentru implementarea a unor programe specifice constituie de asemenea o prioritate pentru cooperarea viitoare” – subliniază primarul Comunei Prejmer, dl. Şerban Todorică Constantin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.