A fost lansat apelul de proiecte adresat IMM-urilor aferent Priorității de Investiţii 2.2, POR 2014-2020!

Nicoleta Stelea

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat, în data de 23 decembrie a.c., apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS (disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis), începând cu data de 23 februarie 2017, pe parcursul a 6 luni. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Indicatorul de proiect face obiectul monitorizării implementării investiției propuse prin proiect și sereferă la realizarea unei investiții inițiale, prin una din următoarele categorii, în domeniul de activitate (clasa CAEN):

  • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
  • Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unuiprodus/serviciu;
  • Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fostfabricate/prestate anterior în unitate.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milioneuro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro4, valabil la data lansării apelului de proiecte.Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de statcât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Nicoleta STELEA

Pentru mai multe detalii și consultanță finanțări: de luni până vineri,  între 8.00 – 20.00,

Leave a Reply

Your email address will not be published.