Strategie şi plan de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice în municipiul Brașov

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a solicitat Primăriei Municipiului Braşov semnarea acordului de parteneriat în vederea derulării proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în cadrul programului „Adaptare la schimbări climatice”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 28/27.01.2014 s-a aprobat participarea municipiului Brașov, în calitate de partener, la implementarea acestui proiect.

În cadrul proiectului se prevedea realizarea şi aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Brașov. Este primul document strategic privind adaptarea la schimbările climatice, la nivel naţional. Municipiul Brașov este oraş-pilot la nivel naţional, alături de municipiile Sibiu şi Târgu Mureş.

Termenul de finalizare al Acordului de parteneriat este 31 ianuarie 2017.

Principalul efect al strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov va fi identificarea de politici publice şi planificarea strategică adecvată, în vederea reducerii impactul negativ asupra mediului înconjurător, adaptarea la schimbările climatice.

În cadrul întâlnirilor realziate de grupurile de lucru au fost prezentate modele de bune practici de către partenerii din Norvegia.  În urma  evaluărilor realizate de grupurile de lucru, s-au selectat câte  patru sectoare vulnerabile la schimbările climatice, pentru fiecare municipiu, pentru Municipiul Brașov acestea fiind: ”Infrastructură, construcții și planificare urbană”, ”Sănătate publică”, ”Biodiversitate”, ”Turism și activități recreative”, ”Educare, informarea, conștientizarea” fiind un sector comun pentru cele trei municipii.

Au fost organizate campanii de conștientizare la nivel local cu privire la adaptarea la schimbari climatic, au avut loc întâlniri la care au participat factori interesați din cadrul primăriei și a reprezentanților din sectoarele vulnerabile la schimbările climatice identificate pentru municipiul Brașov.

Conform calendarului de activităţi aferent proiectului, Strategia şi  Planul de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice se vor supune aprobării Consiliului Local. A fost făcută dezbaterea publică prin afișarea din data de 25.10.2016, pe site-ul Primăriei Brașov www.brasovcity.ro, a strategiei, a planului de acțiune și a anunțului prin care se solicită observații și propuneri.

La ultima ședință din acest an, Consiliul Local Brașov va aproba Strategia şi planului de acţiuni privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Brașov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.