Înscrieri pentru MBA la Universitatea Transilvania, până în 21 septembrie

colina universitatiiUniversitatea TRANSILVANIA din Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor anunță continuarea înscrierilor la programul de studii de masterat MANAGEMENTUL AFACERILOR (tip MBA), în perioada 19-21 septembrie 2016.

INFORMAŢII legate de actele necesare găsiţi pe site-ul universității www.unitbv.ro .

Înscrierile se fac pe Colina Universității, corpul A, sala AIII7 (Secretariatul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor).

Prezentarea masteratului

  • Facultatea:     Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
  • Coordonator:            prof. univ. dr. Dorin Lixăndroiu, adresa e-maillixi.d@unitbv.ro
  • Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani / 120 puncte de credit
  • Forma de învăţământ: zi, cu taxă
  • Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de Management şi Informatică economică  în domeniul fundamental Ştiinţe Economice, domeniul de licenţă Management.

Programul de studii de masterat Managementul Afacerilor, conceput ca un masterat complementar, a fost aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale să funcţioneze începând cu anul universitar 2000-2001 şi a obţinut acreditarea în luna martie 2009.

Acest program de studii a fost dezvoltat în cadrul Departamentului de Management şi Informatică Economică din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, după modelul programelor MBA existente în oferta de educaţie a multor universităţi din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.

Competenţe dezvoltate:

  • capacitatea de a conduce grupuri, procese şi/sau organizaţii, de a evalua situaţii şi de a lua decizii sau a consilia luarea deciziilor; abilitatea de elaborare  a unor studii şi proiecte complexe, de specialitate;
  • cunoaşterea avansată şi utilizarea integrativă a produselor informatice pentru asistarea deciziilor; aplicarea unor metode variate de cercetare de management pentru a evalua şi fundamenta decizii manageriale, în condiţiile în care sunt cunoscute consecinţele economice ale deciziilor luate;
  • capacitatea de proiectare, elaborare şi aplicare a strategiilor manageriale care să asigure organizaţiei un înalt nivel de competitivitate pe piaţa internă şi externă;
  • dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi comportament organizaţional.

Descrierea programului de studii de masterat

Programul de masterat MANAGEMENTUL AFACERILOR, conceput după modelul programelor MBA, răspunde unor cerinţe acute ale societăţii şi economiei româneşti pentru pregătirea de specialişti în management, capabili să realizeze o conducere eficientă şi competentă a afacerilor, în condiţiile în care managerii actuali trebuie să facă faţă unor situaţii complexe impuse de activitatea firmelor, desfăşurată la nivel global, pe pieţe aflate într-o continuă schimbare.

Absolvenţii de studii de masterat MANAGEMENTUL AFACERILOR (tip MBA) vor fi pregătiţi pentru asumarea unor roluri profesionale fundamentale: analiza, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiilor, diagnosticare operaţională şi strategică, elaborarea de proceduri de sistem, evaluarea performanţelor, negocierea şi soluţionarea conflictelor, fundamentarea şi adoptarea deciziilor, leadership şi dezvoltare organizaţională, relaţionarea cu mediul extern şi  aplicarea modelor economice.

Participanţii la acest program de masterat sunt absolvenţi cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor universitare, indiferent de profil sau specializare (ingineri, economişti, jurişti, matematicieni, informaticieni, filologi, sociologi, medici etc.). Acest masterat răspunde unei nevoi evidente manifestate la nivelul firmelor –  de formare de specialişti în domeniul management, indiferent de formarea iniţială (la nivelul studiilor de licenţă).

De la înfiinţarea programului de masterat, pe parcursul anilor, o parte din module au fost susţinute de profesori invitaţi de la Universitatea din Bochum (Germania), Universitatea Paris XII (Franţa), HEC Lausanne (Elveţia), Monash University, Melbourne (Australia), De Montfort University (Marea Britanie), Jönköping University (Suedia). Din ţară, au participat la succesul acestui program, profesori invitaţi de la Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj Napoca.

Principalele module sunt: Elemente de micro şi macroeconomie, Contabilitate financiară şi managerială, Managementul afacerilor şi antreprenoriat, Managementul calităţii, Metode de gândire în afaceri, Marketing, Finanţe manageriale, Investiţii financiare, Knowledge Management, Managementul riscului, Managementul sistemelor informatice, Politici economice europene şi competitivitate, Drept comercial în UE, Management strategic, Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane,  Managementul schimbării, Tehnici cantitative în management, Comportament organizaţional, Comunicare organizaţională, Analize macroeconomice, Etică în afaceri, Proiecte europene, Coaching pentru manageri.

Participanţii primesc suportul de curs în format electronic şi/sau tipărit, acest lucru permiţând concentrarea pe efectuarea unor analize şi studii de caz cu aplicabilitate directă în realitatea economică. Un rol important, în selectarea candidaţilor acestui program de masterat îl are cerinţa de a avea experienţă profesională. Admiterea se face pe bază de dosar şi  interviu.

Succesul  programului nu se bazează numai pe rezultatele obţinute şi realizările strict academice ale celor 15 promoţii de absolvenţi, piaţa fiind cea care validează performanţele absolvenţilor noştri, oferind în acest mod cea mai eficientă reclamă pentru acest program de masterat.

Taxa anuală de școlarizare: 4000 lei (plătibili în 2-3 rate)

Înscrierile se fac pe Colina Universității, la secretariatul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, corpul A, etajul III, sala AIII7.

Leave a Reply

Your email address will not be published.