Comisia Europeană dă 100.000 de euro pentru „Am fost cetăţean în oraşul Stalin”

Tampa StalinAgenţia Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene a anunțat proiectele câștigătoare în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” – componenta „Memorie istorică euopeană”.

Au fost selectate 38 de proiecte din 26 de țări care vor primi finanțare în sumă totală de 3.342.500 de euro.

Singurul proiect din România admis pentru finanțare este cel depus de Muzeul Județean de Istorie Brașov- „I Was Citizen of Stalin Town – Am fost cetățeanul Orașului Stalin”, pentru care s-a acordat suma de 100.000 de euro, suma maximă acordată pentru un proiect, fără co-finanțare locală!

„Proiectul dezvoltă un parteneriat internațional între organizații culturale din șase orașe europene Stalin, respectiv Brașov, Varna (Bulgaria), Katovice (Polonia), Kucova (Albania), Eisenhüttenstadt (Germania) și Dunaújváros (Ungaria). Partenerii Muzeului Județean de Istorie sunt European Network Remembrance and Solidarity (Polonia), Muzeul Național de Istorie al albaniei din Tirana și Muzeul Orășenesc din Dunaújváros”, a precizat directorul Muzeului Județean de Istorie, dr. istorie Nicolae Pepene.

Acesta a precizat că orașele Stalin au fost simboluri ale vasalității regimurilor politice din țările comuniste față de Moscova și Stalin, ale „lumii noi” ce urma să se nască din lupta de clasă înter cetățenii țărilor comuniste.

În acest context, proiectul „I Was Citizen of Stalin Town” urmărește, pe de o parte, să stârnească dezbateri publice privind modul în care regimurile totalitare staliniste au privat cetățenii de drepturile lor fundamentale și au condus la abuzuri în masă, iar pe de altă parte să îi determine pe cetățenii Europei contemporane să reflecte asupra cauzelor care au determinat constituirea Uniunii Europene și modul în care guvernele și cetățenii generațiilor care au trăit dramele regimurilor totalitare din Europa secolului XX urmăresc promovarea păcii.

Proiectul Muzeului Județean de Istorie Brașov are o abordare interactivă pentru că pune accentul pe experiența personală a cetățenilor orașelor Stalin, pe fapte de viață cotidiană, ,,mici istorii” prin care adolescenții, tinerii și adulții din zilele noastre, care nu au trăit dramele acelei perioade, pot înțelege, mai ușor, consecințele instaurării regimurilor totalitare asupra valorilor europene și bunăstării cetățenilor europeni.

nicolae pepene„Proiectul va debuta după 1 august 2016 prin constituirea echipei internaționale de proiect. Cei patru reprezentanți selecționați din fiecare țară implicată în proiect vor deveni parte integrantă în echipa extinsă a proiectului, având un rol activ la toate cele cinci ateliere de lucru și la Școala de Vară”, a mai menţionat Pepene.

Pentru popularizarea proiectului, începând din toamna anului 2016, în fiecare țară implicată în proiect va fi disponibilă o platformă online, o bază de date cu documente și mărturii relevante din perioada stalinistă.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.