Prefectura Covasna: 150 hectare de teren, retrocedate ilegal. Sesizări la DNA Brașov

padurePeste 100 de hectare de pădure şi 50 de hectare de teren agricol au fost retrocedate ilegal familiei primarului din comuna Sanzieni, judetul Covasna, acum mai bine de 10 ani. Aceata este concluzia Prefecturii Covasna.

Neregulile au fost constatate recent, în urma unui control făcut de Prefectura Covasna, în baza unor sesizări venite din partea unor săteni.  Verificarile au scos la iveala faptul că rudele primarului Balogh Tibor jr., respectiv tatăl și vărul acestuia, nu erau moștenitori de până la gradul patru pentru a beneficia de dreptul de reconstituire.

Potrivit prefectului de Covasna, Sebastian Cucu, acum instanța este cea care trebuie să facă dreptate și să constate nulitatea absolută a actelor de reconstiture. Sesizarea instanței trebuie făcută fie de primarul comunei Turia, care a pus în posesie rudele primarului Balogh Tibor jr, fie de Prefectura Covasna.

Retrocedare în numele unei bunici care murise

Potrivit informaţiilor prezentate de Prefectura Covasna, în cazul retrocedării a 10 hectare de pădure și 50 de hectare de teren arabil era îndreptăţită să solicite reconstituirea dreptului de proprietate bunica primarului din Sânzieni, pe nume  Balogh Margit.

Numai că aceasta a murit în 1984. Cu toate acestea, în 1991, pe numele ei a fost făcută cerere de retrocedare. Solicitarea a fost însă respinsă de comisiile de fond funciar (locală şi judeţeană). Nemulţumiţi, tatăl şi vărul primarului din Sânzieni au sesizat Judecătoria Târgu Secuiesc.

În pofida evidenţelor, instanţa le-a admis plângerea prin sentinţa civilă 343/10.05.2004 şi a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele Balogh Margit. Specialiștii Prefecturii Covasna spun că hotărârea Judecătoriei Târgu Secuiesc conține „dispozitii contradictorii”, în condițiile în care instanţa a reconstituit dreptul de proprietate pentru Balogh Margit, nu pentru reclamanţi, dar a admis plângerea acestora”.

Cât priveste situatia juridica a altor 93, 68 de hectare de pădure, dobândite de familia primarului din Sânzieni, Prefectura a constatat acelaşi lucru. Familia primarului a solicitat dreptul de reconstituire după o rudă pe nume Imecs Gizella, numai că nu erau moştenitori de până la gradul patru.

Şi în acest caz urmează să fie sesizată instanţa, pentru a constata nulitatea absoluta a actelor de reconstituire.

Acte lipsă la dosarul de retrocedare

Acestea nu sunt singurele nereguli constatate de Prefectura Covasna. În nota din 13 mai 2016, întocmită după verificările făcute la primăriile Sânzieni şi Turia, prefectul din Covasna a sesizat faptul că din dosarul de retrocedare pe numele Balogh Tibor, lipsesc acte și înscrisuri care au stat la baza retrocedării unei suprafeţe de peste trei hectare de teren agricol în comuna Sanzieni.

Comisia locală din această localitate a recunoscut că la dosar nu se află cel mai important act în baza căruia a fost făcută retrocedarea, respectiv o decizie a instanței.

Prin adresa 1429 din 7 mai 2015, comisia locală Sânzieni arată că „la Judecătoria Târgu Secuiesc nu am găsit Hotărârea pronunţată în 1992 cu privire la Balogh Tibor”.

De-a lungul anilor, aceste ilegalităţi au fost sesizate de către sătenii din comuna Sânzieni la Parchetul de pe lânga Judecătoria Târgu Secuiesc, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi la DNA Braşov, dar până acum nu au primit niciun răspuns.

Leave a Reply

Your email address will not be published.