Strategia de sănătate a județului Brașov – probleme și obiective

Strategia de sănătate a județului Brașov – probleme și obiective

Demersurile pentru realizarea unei strategii în domeniul sănătății publice din județul Brașov au demarat în data de 22 ianuarie 2016.

Principala problemă la nivelul celor șase spitale publice, problemă care constituie provocarea majoră în definitivarea unei viziuni de dezvoltare pe termen scurt o constituie problema patrimonială, sau altfel spus regimul juridic actual al imobilelor în care funcționează în prezent aceste unitpăți medicale.

Problema unanim ridicată la nivelul tuturor managerilor pe termen lung este divizată în patru componente principale: necesitatea construirii unui spital nou la Brașov, problema asigurării resursei umane corect remunerată, dotarea cu echipamente performante și concurența neloială a spitalelor private care afectează eficiența financiară și calitativă a spitalelor publice.

Astfel pentru conturarea măsurilor de intervenție pe termen scurt se impune cu prioritate rezolvarea problemelor de ordin patrimonial a pavilioanelor Spitalului Clinic Județean de Urgență (Mârzescu, Astra, Tractorul și fostul spital de oncologie), secției de pe strada Mihai Eminescu a Spitalului de Neurologie, rezolvarea situației patrimoniale a pavilioanelor Stejeriș a Spitalului de Pneumo-ftiziologie cu o eventuală comasare a Unității medicale Sânpetru și rezolvarea situației juridice a dispensarului de pe strada Sitei. Totodată se impune rezolvarea parțială a problemelor de proprietate a unei părți din terenul aferent Spitalului de Pediatrie și parțial pavilionul central al Spitalului de Neurologie și nu în ultimul rând rezolvarea situației patrimoniale a Centrului de Transfuzii Sanguine.

„O altă provocare majoră pe termen scurt o constituie mutarea unor secții a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) pe perioada reabilitării pavilionului central, reabilitare care va dura 18 luni. Pentru soluționarea acestor probleme se impune de urgență semnarea protocolului cu primăria Brașov pentru preluarea în administrare a pavilioanelor Astra și Tractorul astfel încât SCJU să poată aloca fonduri pentru reamenajarea spațiilor necesare mutării și comasării unor secții din pavilionul central”, a precizat Mihai Pascu, directorul general al Consiliului Județean Brașov.

Pe termen lung cele patru componente principale care constituie subiectul viitoarelor dezbateri sunt:

  • Construirea unui nou spital la Brașov va trebui să aibă în vedere că Maternitatea Brașov va rămâne o unitate de sine stătătoare după terminarea lucrărilor de modernizare finanțate de către Banca Mondială, iar Spitalul de Pediatrie va rămâne unitate de sine stătătoare după rezolvare regimului juridic al terenului în litigiu și accesarea fondurilor europene prin intermediul POR axele 3 și 8. Spitalele de mono-specialitate vor fi cel mai probabil absorbite de către SCJU odată cu construcția noului spital, eventual cu păstrarea unei secții TBC în locația actuală de la Sânpetru, asigurându-se astfel eficiența actului medical și o mai bună gestionare a fondurilor disponibile.
  • Problema rezolvării lipsei de personal poate fi abordată prin oferirea unor facilități de cazare și condiții de muncă moderne personalului din structurile spitalicești, variantă care necesită cooperare din partea primăriei municipiului Brașov și/sau a primăriilor din zona metropolitană; Cele mai grave cazuri de lipsă de personal medical se înregistrează la nivelul UPU, secțiilor de ATI și radiologie, riscându-se în prezent funcționarea acestor secții.
  • Dotarea cu echipamente performante se poate face pe de o parte cu un lobby adecvat la nivelul Ministerului Sănătății iar pe de altă parte cu o strategie coerentă, transparentă și susținută la nivelul CJBV cu alocarea multianuală a unui buget estimat în mod clar și fără echivoc în baza planurilor de dezvoltare a spitalelor aprobate până în prezent.
  • În ceea ce privește concurența neloială a spitalelor private se impune o diagnoză serioasă a acestui fenomen, în prezent datele deținute fiind insuficiente pentru determinarea dimensiunii acestui fenomen.

mihai pascuO etapă cel puțin la fel de importantă în definitivarea unei strategii de sănătate publică la nivelul județului Brașov o constituie analiza modului de integrare a spitalelor municipale și orășenești, a dispensarelor sătești precum și revitalizarea centrelor de permanență susținute de medicii de familie pentru deblocarea UPU la nivelul județului Brașov, mai spune Pascu.

Astfel, se impune reluarea discuțiilor cu Ministerul Sănătății pentru finanțarea de la bugetul de stat al CPU Făgăraș. Strategia va trebui să permită o abordare integrată a prestatorilor de servicii medicale din județ, cu implicarea spitalelor orășenești precum și cu implicarea spitalului Militar și CFR, care în prezent nu sunt sub autoritatea administrațiilor publice locale.

În ceea ce privește reactivarea centrelor de permanență cel puțin la nivelul SCJU și Spitalul de pediatrie ar permite o degrevare a UPU din cele două locații, având în vedere că în prezent (mai ales la sfârșitul săptămânii) UPU sunt supraaglomerate cu cazuri diverse care nu fac obiectul unor intervenții de urgență.

Leave a Reply

Your email address will not be published.